'Beleggers betalen veel te veel voor risicovolle aandelen'

Wie een extra return wenst, moet maar meer risico's nemen. Ziehier een waarheid als een koe, én de oerpremisse waarop de financiële theorie is gebaseerd. Precies daarom is de vaststelling van de recente studie van David Blitz en Pim van Vliet zo verrassend: risicoarme aandelen presteren beter dan risicovolle aandelen. De onderzoekers besluiten dan ook: 'Beleggers betalen te veel voor de risicovolle aandelen.'

(tijd) 'Wij stellen niet alleen vast dat de meest risicovolle aandelen uitzonderlijk onaantrekkelijk zijn, we merken tegelijk dat de minst risicovolle aandelen bepaald aantrekkelijk zijn', stellen David Blitz en Pim van Vliet van de vermogensbeheerder Robeco. Van Vliet is tevens verbonden aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam.

Hun studie 'The volatility effect: lower risk without lower return' (april 2007) is gebaseerd op de historische volatiliteit van pakweg 2.000 grote aandelen over de periode 1985-2006. Volatiliteit is een maat voor de beweeglijkheid van de koersen en dus voor het risico. Immers, hoe meer de koersen bewegen, hoe minder we hun evolutie kunnen inschatten.

De resultaten blijken beslist significant. Het minst volatiele deciel presteerde over de onderzochte periode jaarlijks gemiddeld 12 procent beter dan het meest volatiele deciel. Vooral tijdens baisseperiodes blijken aandelen met een lage volatiliteit heel wat beter te presteren dan het gemiddelde.

Het komt er voor de belegger vooral op aan de 'zeepbelperioden' te vermijden. Een Japanner die eind jaren 80 een rustpauze in zijn beleggingen laste, of iemand die tijdens de internetgekte van eind jaren 90 even de zijlijn ging staan, deed een goede zaak. Voorts presteren 'veilig' geachte sectoren als nut en vastgoed beter dan de wispelturige technosector. De bevindingen gelden zowel voor de VS als voor Europa en Japan.

Drie verklaringen

De onderzoekers geven drie mogelijke verklaringen waarom risicoarme aandelen beter presteren. Ten eerste moet je relatief meer beleggen in de weinig beweeglijke aandelen om eenzelfde effect te bekomen. Een hefboom gebruiken (lenen om te beleggen) kan een optie zijn. 'Het succes van de LBO-experts (leveraged buy-out) kan dan ook deels daarmee te maken hebben', suggereert de studie.

Ten tweede focussen veel beleggers te veel op benchmarks. Om de referentie te kloppen koop je beter aandelen met een relatief hoge volatiliteit, stellen beleggingstheorieën zoals het bekende CAPM-model. Maar als te veel beleggers die beweeglijke aandelen willen kopen, worden ze relatief duur.

Ten derde worden veel particuliere beleggers in goede beurstijden gelokt naar de volatiele aandelen. Precies in die tijden worden ze immers risicozoekend. Ze zien de beurs niet zozeer als een middel om hun eigendommen te laten renderen en dus armoede te vermijden. Ze zien de beurs als een middel om snel rijk te worden. Eens dat gebeurt, worden de risicovolle aandelen te begeerd, en dus overdreven duur.

PHu

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud