Beleggers kopen weer obligaties

Het financieel vermogen van de gezinnen is in het eerste kwartaal met 16 miljard euro gestegen tot een recordbedrag van 836,8 miljard. De gezinnen kochten voor het eerst in bijna drie jaar weer obligaties en kasbons, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Maar de aanwas van het vermogen was vooral te danken aan grotere inlagen op termijnrekeningen en aankopen van verzekeringsproducten.

(tijd) De gezinnen herschikten begin dit jaar hun vermogen, omdat termijnrekeningen veel meer opbrachten dan het klassieke spaarboekje. De vier grote banken boden op hun boekjes een basisrente van slechts 1,5 procent en een premie van 0,5 procent. De rente op termijnrekeningen schommelde in veel gevallen rond 3 procent. De inlagen op spaarboekjes daalden daardoor met 5,5 miljard. De inlagen op zicht- en termijndeposito's daarentegen stegen met 7,8 miljard.

De gezinnen investeerden ook 4,2 miljard extra in verzekeringsproducten. Deze beleggingen zijn populair, omdat ze als een vorm van aanvullend pensioen worden beschouwd.

Aandelenportefeuille

De waarde van de aandelenportefeuille steeg met 6,8 miljard. Maar deze toename is vooral het gevolg van de stijging van de aandelenkoersen. De gezinnen kochten slechts voor 414 miljoen euro beursgenoteerde aandelen en verkochten voor 1,1 miljard niet-genoteerde aandelen. Steeds meer ondernemers verkopen hun familiebedrijf.

Bovendien valt op dat de gezinnen netto voor 1,3 miljard euro vastrentende effecten kochten, zoals obligaties en kasbons. Het succes van obligaties weerspiegelt de stijging van de langetermijnrente. De lange rente steeg in het eerste kwartaal tot 4,20 procent, het hoogste peil sinds 2004.

Cash en aandelen zijn nog steeds de belangrijkste component van het vermogen. Aandelen staan dankzij de opwaartse herziening op het punt verzekeringsproducten te verdringen van de tweede plaats.

Schulden

De schulden van de gezinnen stegen met 3,7 miljard. Vooral de hypothecaire schulden namen toe. Maar de Nationale Bank merkt op dat de groei van de hypothecaire kredieten vertraagt. De stijgende langetermijnrente maakt de bouw of aankoop van een woning duurder. Voorts zijn de huizenpijzen de laatste jaren fors gestegen. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de vastgoedmarkt en bouwsector afkoelen.

De consumptiekredieten stegen slechts met 398 miljoen tot 13,3 miljard, hoewel ze begin dit jaar sterk in de belangstelling stonden. De sp.a zei dat Citibank op een agressieve manier consumptiekredieten verkocht aan sociaal zwakke gezinnen. Citibank beklemtoonde dat ze de regelgeving respecteerde.

WV

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud