Belg begint belastingverlaging te voelen

(tijd) - De belastingdruk in België, gemeten volgens de belastinginkomsten in verhouding tot het bruto nationaal product (BNP), daalde in 2003 met een half procentpunt tegenover 2002. Dat blijkt uit cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). België kent wel nog steeds de hoogste fiscale druk na Denemarken en Zweden.

De totale belastinginkomsten bedroegen vorig jaar in België 45,8 procent van het BNP. Dat is minder dan in 2002 toen de ratio op 46,4 procent uitkwam. De belastingdruk blijft in vergelijking met de andere landen wel hoog. Alleen in Denemarken (49%) en Zweden (50,8%) lag de fiscale druk vorig jaar hoger.

In 13 van de 23 OESO-landen waar al cijfers voorhanden zijn, steeg de belastingdruk in 2003. Het 'belastinggewicht' in de economie steeg het meest in IJsland, Turkije en Ierland. In Ierland steeg de fiscale druk van 28,4 tot 30 procent van het BNP. Het blijft wel het meest belastingvriendelijke land van West-Europa.

In 2000 bereikte de gemiddelde belastingdruk in de OESO-landen een hoogtepunt van 37,2 procent. Sindsdien nam de fiscale druk jaar na jaar af. In de VS daalde hij van 29,9 procent in 2000 tot 25,4 procent vorig jaar. President George Bush verlaagde de personenbelasting en keerde fiscale bonussen uit. In Nederland daalde het belastingaandeel van de economie sinds 2000 van 41,2 tot 38,8 procent. Volgens de OESO komt dat door lagere bijdragen aan de sociale zekerheid. Andere substantiële verlagingen van de belastingdruk vonden plaats in het Verenigd Koninkrijk (met 2 procentpunt), Duitsland (1,6 procentpunt) en Frankrijk (1 procentpunt). In tegenstelling tot de buurlanden, daalde de belastingdruk in België in vergelijking met 2000 niet.

In de OESO bestaat de gemiddelde belastingdruk voor 26 procent uit de personenbelasting, voor 25 procent uit socialezekerheidsbijdragen, voor 30 procent uit consumptiebelasting en voor 9 procent uit de bedrijvenbelasting. Het saldo wordt aangevuld met belasting op vastgoed en andere lasten.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud