Belg blijft sceptisch over fiscale amnestie

(belga) - De Belgen blijven sceptisch tot negatief over de fiscale amnestie. Dat blijkt uit een nationale enquête van Delta Lloyd en het beleggersblad Cash die in september werd afgenomen bij 2.600 respondenten. In vergelijking met een eerste rondvraag in februari blijkt dat de onduidelijkheid bij de geënquêteerden nog is toegenomen ondanks de extra informatiecampagnes.

De groep mensen die niets doet wegens de grote rechtsonzekerheid stijgt tot 39,5 procent (+6,5 procent). Een verlenging van de termijn om een aangifte in te dienen - de wettelijke termijn loopt tot 31 december 2004 - zou slechts 2 procent van de respondenten over de streep trekken om alsnog een dossier in te dienen.

Volgens een ruwe schatting van Delta Lloyd zijn totnogtoe bij de banken 1.500 EBA-dossiers afgesloten voor een totaalbedrag van 40 à 50 miljoen euro.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud