Belgische gezinnen nog nooit zo rijk

(tijd) - Het financieel vermogen van de Belgische gezinnen is in het tweede kwartaal met 16 miljard euro gestegen tot een recordhoogte van 751 miljard. Nu pas is de terugval van het vermogen als gevolg van de beursmalaise in 2000-2002 weggewerkt, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Dat meldt De Tijd.

De toename van het financieel vermogen is vooral te danken aan de hogere tegoeden op spaar- en zichtrekeningen en aan de beleggingsfondsen. Het vermogen in de vorm van deposito's en cash groeide met 7,6 miljard tot 240,6 miljard. Vooral het spaarboekje was begin dit jaar erg populair, maar recente gegevens wijzen op een terugval in het derde kwartaal. De waarde van de portefeuille beleggingsfondsen steeg met 7,4 miljard tot 126,2 miljard omdat gezinnen begin dit jaar een recordbedrag investeerden in klikfondsen. Ook de stijging van de aandelenkoersen krikte de waarde van de beleggingsfondsen op.

Andere componenten van het vermogen groeiden eveneens. De waarde van de verzekeringsproducten en de aandelenportefeuille steeg met respectievelijk 4,6 miljard en 2,9 miljard tot 158,5 miljard en 131,9 miljard. Alleen de vastrentende effecten werden minder waard. Gezinnen herbelegden slechts een deel van de vervallende obligaties en kasbons in nieuwe vastrentende effecten, omdat de langetermijnrente een dieptepunt bereikte.

Niet alleen het vermogen stijgt maar ook de schulden, tot 133 miljard. Vooral de hypothecaire leningen (+3,1 miljard) nemen toe. De lage rente en de stijging van de woningprijzen zet de gezinnen ertoe aan grotere woonkredieten op te nemen. Die schulden worden wel gebruikt om onroerend vermogen op te bouwen. De Nationale Bank publiceert geen kwartaalcijfers over het onroerend vermogen, maar het is bekend dat de waarde van woningen en gronden bijna even groot is als het financieel vermogen. Onlangs bleek wel dat de Belgische gezinnen niet meer de rijkste zijn van Europa, maar werden ingehaald door de Britse en Nederlandse gezinnen.

Het totaal financieel en onroerend vermogen van de gezinnen bedraagt na aftrek van de schulden ongeveer 1.350 miljard euro. Dat bedrag stemt overeen met zowat 130.000 euro per inwoner of 300.000 euro per gezin. Het vermogen is veel ongelijker verdeeld dan het inkomen. WV

Foto: Bloomberg

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud