Dan toch akkoord over Europese betaalruimte

De EU-ministers van Financiën zetten vandaag dan toch hun schouders onder de Europese betaalruimte SEPA. Dankzij SEPA moeten betalingen overal in Europa even vlot en goedkoop worden als binnenlandse betalingen. Maar België is niet overtuigd.

(tijd) De richtlijn over betaaldiensten, die vandaag voorligt, schept het kader voor een eengemaakte Europese betaalruimte of SEPA (Single European Payments Area). Dankzij SEPA moet het mogelijk zijn vanop een betaalrekening in gelijk welke lidstaat, overschrijvingen, permanente opdrachten en verrichtingen met betaalkaarten te doen naar een andere lidstaat, ook buiten de eurozone. Die betalingen moeten even vlot, goedkoop en met dezelfde garanties gebeuren als transacties in één land.

Het Europees Parlement rondde al in september vorig jaar zijn lezing van de ontwerprichtlijn af. Door het getalm van de lidstaten kwam de invoering van SEPA, op 1 januari 2008, in het gedrang. Vandaag zou dan toch een einde komen aan die onzekerheid. Vorige week bereikten de EU-ambassadeurs al een principieel akkoord en ook het Europees Parlement werkt mee aan een vergelijk. Volgens Duitse diplomaten kan SEPA nu vanaf november 2009 in werking treden. Na drie jaar wordt de reglementering herbekeken.

Toch is onder meer België niet overtuigd van de voordelen van SEPA. Betaalinstellingen of 'light'-banken krijgen enkel minimale prudentiële regels opgelegd inzake start- en werkkapitaal, het kapitaal in verhouding tot het volume aan transacties. Volgens Belgische diplomaten zijn die vereisten te zwak en bovendien niet eenduidig gedefinieerd.

Een ander probleem is dat, onder druk van de 'liberale' landen, de mogelijkheid is opgenomen kredieten voor twaalf maanden aan te bieden. In de Belgische wetgeving vallen kredieten op meer dan drie maanden onder de wet op het Consumentenkrediet. Europees Parlementslid Mia De Vits, rapporteur voor de EP-commissie Interne Markt, waarschuwde gisteren dat de Belgische markt zo wordt opengegooid voor de 'cowboys van de kredietverstrekkers'.

Er komt geen EU-plafond voor hoeveel geld op een voorafbetaalde betaalkaart als proton mag worden geladen. België mag het plafond van 125 euro behouden.

KV

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud