De eenmalige bevrijdende aangifte

De regering heeft een wetsontwerp ingediend dat volgend jaar een grootscheepse repatriëring van zwart en grijs geld uit het buitenland mogelijk moet maken. Deze fiscale amnestie zal niet enkel gelden voor buitenlands zwart geld dat naar ons land wordt gerepatrieerd, maar ook voor zwart geld dat in het buitenland blijft. Als er geen fundamentele problemen opduiken, is het nu aan het parlement om zich over de operatie uit te spreken. Abonnees van De Financieel-Economische Tijd kunnen alle bepalingen van het wetsontwerp lezen in het volgende dossier.

Het wetsontwerp bevestigt dat er twee tarieven komen. Wie geen investeringsverplichtingen wil, moet een boete van 9 procent op de aangegeven sommen, kapitalen of roerende waarden betalen. Wie het geld tenminste drie jaar investeert, betaalt 6 procent.

Cruciaal voor de toepassing van het lagere tarief zijn de voorwaarden en modaliteiten voor de verplichte investeringen. Zowel investeringen in de Belgische economie als buitenlandse investeringen geven recht op het lagere tarief.

Wie ervoor kiest zijn zwart geld op een buitenlandse rekening te 'regulariseren' maar het wel op dezelfde rekening laat staan, kan niet genieten van het verlaagde boetetarief van 6 % maar moet de volle 9 % ophoesten. Daarnaast wordt in dit geval ook automatisch een dossier bezorgd aan de fiscus. Er is dan geen sprake meer van anonimiteit en het risico bestaat dat de fiscus een doorgedreven controle uitvoert bij die mensen. Op die manier wil de regering het overbrengen van het zwarte buitenlandse kapitaal naar België zoveel mogelijk stimuleren.

De beslissing om zwart geld en effecten, die in kluizen liggen, ook te laten genieten van het systeem werd - voorlopig - nog niet genomen. Nochtans ziet het ernaar uit dat dit onvermijdelijk zal zijn om de gelijkheid van iedereen te waarborgen. Vermoedelijk zal de regering deze hete brij doorschuiven naar het parlement.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud