'De olieprijs zal de komende jaren hoog blijven'

De voorbije week zocht de olieprijs recordhoogtes op. Betekent die hoge olieprijs dat een belegging in de oliesector opnieuw aantrekkelijk wordt? Netto vroeg het aan Johan Van Geeteruyen, fondsbeheerder van PAM Equities Energy & Resources bij Petercam Asset Management.

Hoe ziet u de olieprijs de komende maanden evolueren en waarom?

'Wij gaan ervan uit dat de olieprijs de komende jaren structureel hoog zal blijven. We spreken ons niet uit over een niveau maar het is duidelijk dat er verschillende factoren aan de basis liggen van die sterke prijsstijging. Aan vraagzijde spelen vooral de ontluikende landen (China en India) een rol. Zodra de eerste fase van industriele ontwikkeling voorbij is, dient de tweede fase zich aan waarbij de toenemende welvaart tot een stijgend elektriciteitsverbruik zal leiden. Aan aanbodzijde schreef het Internationaal Energieagentschap deze week dat de schaarste op de oliemarkt de komende vijf jaar nog toeneemt. Er zijn steeds meer signalen dat de OPEC zich comfortabel voelt met een bodemprijs van 60 dollar per vat.'

Betekent de stijgende olieprijs dat olieaandelen opnieuw aantrekkelijk worden?

'Niet alleen oliegerelateerde aandelen zullen het goed doen maar ook alternatieve energie, op voorwaarde dat u selectief bent. Een belegging in olieaandelen levert niet noodzakelijk een betere return op bij een stijgende olieprijs. Sinds 2005 doen de oliebedrijven het zelfs slechter dan de markt. Dat komt omdat ze geconfronteerd worden met steeds duurdere investeringen in nieuwe reserves. Bovendien werken ze meestal met PSA's (profit sharing agreements). Dat betekent dat ze bij een toenemende olieprijs een steeds belangrijker volume aan geproduceerde olie moeten afstaan aan het gastland. De marginale opbrengst bij een stijgende olieprijs daalt dus.'

Welke olieaandelen zijn vandaag het aantrekkelijkst en waarom?

'Wat de oliegerelateerde aandelen betreft ziet het er wel heel goed uit voor de bedrijven die diensten verlenen aan de oliebedrijven en de nationale oliebedrijven (bijvoorbeeld Aramco en Pemex). Zij zijn genoodzaakt de dalende productie op te vangen door nieuwe reserves op te sporen. Verder moeten ze de productie uit bestaande olievelden optimaliseren. Technologische voorsprong wordt een belangrijk element in de zoektocht naar nieuwe reserves.'

Zijn alternatieve energieproducenten niet te hoog gewaardeerd?

'Alternatieve energie zuigt heel veel aandacht naar zich toe. Daardoor zien we waarderingen die zeepbelsymptomen vertonen. Men moet heel selectief zijn als men daarin investeert. Onze conclusie is dat in de meeste subsectoren vooral geld verdiend wordt bij de toeleveranciers. Dat zijn de bedrijven die de grondstoffen, de installaties, het materieel en de technologie leveren voor de investeringen in alternatieve energie. We zien overeenkomsten met de goldrush (circa 1850). Toen waren het ook de leveranciers van de schoppen en kruiwagens die het meeste geld verdienden.'

Waar liggen de grootste risico's voor een belegging in de energiesector?

'Een eerste groot risico is een wereldwijde recessie waardoor de vraag naar energie ineenstort. Dat zou een sterke daling van de olieprijs teweegbrengen waardoor vele projecten stopgezet worden. In de oliesector zou daardoor de exploratie naar olie in moeilijk toegankelijke gebieden of technisch complexe ontginningen op de helling komen te staan. Persoonlijk denk ik dat alternatieve energie er minder onder zou lijden dan olie omdat een ander aspect meespeelt: de klimaatsverandering. Een tweede risico is dat u zich als belegger kan laten meeslepen in een zeepbel en de waarderingen als ondergeschikt aan groei beschouwt. In alternatieve energie kunnen we op dit moment van een zeepbel spreken.'

PVM

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud