'De wereldeconomie bevindt zich op onbekend terrein'

Donald Kohn, sinds kort de ondervoorzitter van de Amerikaanse centrale bank, wijdde enkele dagen geleden een toespraak aan de impact van de globalisering op de wereldeconomie. Hij focuste op het grote tekort op de lopende rekening van de Verenigde Staten.

(tijd) Wanneer Kohn dat onderwerp aansnijdt, doet hij dat met het nodige gezag. De centrale banken van de Groep van Tien verkozen Kohn vorige maand niet zomaar tot voorzitter van het Comité voor het globaal financieel systeem. Hij was bovendien een van de topfavorieten om Alan Greenspan op te volgen aan het hoofd van 's werelds invloedrijkste centrale bank.

De globalisering heeft bijgedragen tot de lage inflatie in de VS, door goedkopere import, neerwaartse druk op loonontwikkeling en opwaartse druk op de productiviteitsgroei. 'Maar de vrijere kapitaalstromen over de hele wereld hebben de hardnekkige, grote onevenwichten in de hand gewerkt', zegt Kohn.

'De wereldeconomie bevindt zich op onbekend terrein, gezien de grootte van de onevenwichten', zegt Kohn. Het tekort op de lopende rekening is enorm, meer dan 800 miljard dollar (630 miljard euro). Dat komt neer op 6,5 procent van het bruto binnenlands product van de VS. 'Het ziet er niet naar uit dat dat tekort substantieel vermindert in de nabije toekomst.'

Kohn ziet twee oorzaken. 'De VS consumeren meer dan ze produceren, en de rest van de wereld produceert meer dan ze consumeert.' Amerikanen sparen nauwelijks, terwijl de rest van de wereld veel spaart. De blijvend sterke vraag naar dollaractiva is de tweede kracht die de globale onevenwichten in stand houdt. Zo financiert de rest van de wereld het groeiende tekort op de Amerikaanse lopende rekening.

Vergrijzing

'De onevenwichten zijn niet eeuwig houdbaar', waarschuwt Kohn. 'Om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen, moet de spaarquote drastisch hoger. Op een zeker moment moet Amerika zijn import financieren met de opbrengst van zijn export, en niet langer met buitenlands spaargeld.'

Welke taak kunnen centrale banken vervullen om de globalisering in goede banen te leiden? 'Het monetair beleid is niet het ideale middel om wijzigingen aan de lopende rekening tot stand te brengen', vindt Kohn. Budgettaire discipline en een langetermijnoplossing voor de financiering van de sociale zekerheid een noodzakelijke voorwaarde.

'Maar onze handelspartners moeten een duit in het zakje doen', zegt Kohn. Zo moeten zij een flexibel monetair beleid voeren en erop toezien dat er een efficiënte arbeidsmarkt is. 'Een flexibeler wisselkoersbeleid voor de Aziatische valuta's is ook essentieel.' Daarmee wendt hij zich voornamelijk tot de Chinese regering, die de yuan al jarenlang kunstmatig goedkoop houdt.

WK

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud