Dollar en pond: koop of verkoopopportuniteit?

Beide munten profiteerden van recente renteverhogingen en dus van een gunstige renteverschil. Wat gebeurt er in de toekomst indien het renteverschil met de euro afneemt?

Stevige pondjes?

(tijd) - De britse pond noteert al enkele maanden bijzonder stevig ten opzichte van de euro. Vorige week verzwakte de munt licht, maar ze noteert nog steeds duidelijk boven de vork van 1,43 tot 1,45 euro waartussen ze lange tijd schommelde. De markt werd een tweetal weken geleden verrast door een sneller dan verwachte rentestijging. De 'Bank of England' wordt al drie maanden geconfronteerd met een inflatie die de vooropgestelde grens overschrijdt. In juli bedroeg de inflatie 2,4% op jaarbasis. Gouverneur King vreest dat de inflatie tijdens de komende twee jaar de grens van 3% kan overstijgen. Sommige economen vrezen dan ook dat we nog voor het einde van dit jaar een nieuwe rentestijging mogen verwachten, van de huidige 4,75 naar 5%. Die vrees werd wat afgezwakt toen het verslag van het 'Rentecomité' werd gepubliceerd.

Wij vrezen dat de Britse economie te broos is om nog hogere rentes te verteren. De economische groei bedroeg in het tweede kwartaal nog 2,3%, maar die zal wellicht onder druk komen te staan. De consument, goed voor twee derde van de economie, gaat gebukt onder een werkloosheid van 5,5%, wat naar Britse normen hoog is. Stagnerende lonen zijn dan weer niet bevorderlijk voor het consumentenvertrouwen. De Britse economie werd de jongste maanden vooral door de dienstensector en de bedrijfsinvesteringen gedragen, maar met de afkoeling van de wereldeconomie én de hoge rente zien we deze stimulansen wat afzwakken.

Een andere reden van de sterkte van de pond, zeker tegenover de dollar, is het feit dat het 'twin deficit' (tekort op de begroting én de lopende rekening) van veel beperktere omvang is. Maar het tekort op de handelsbalans en dus lopende rekening zien we toenemen, omwille van het sterkere pond en de afkoelende vraag uit de Verenigde Staten. We denken al bij al dat de Britse economie in de komende maanden wat zal verzwakken. Boven 1,48 euro is het aangewezen om de bestaande posities in de Britse pond gedeeltelijk af te bouwen

De dollar zonder bijkomende rentesteun

Meer dan ooit zijn de meningen omtrent de Amerikaanse dollar verdeeld. De impact van het toenemende renteverschil, die de munt in 2005 meer dan een hart onder de riem stak en een terugkeer van 0,735 tot 0,86 dollar per euro mogelijk maakte, lijkt nu uitgespeeld. Logischerwijze voert de Fed een 'bezinningsperiode' in, en het effect van 17 rentestijgingen zit ongetwijfeld nog niet volledig in de economie. De Amerikaanse economische groei halveerde in het tweede trimester van 5,6 tot 2,5%. Noch de beurs, noch de vastgoedmarkt stimuleren momenteel de koopkracht (of de ontleenkracht?) van de Amerikaanse gezinnen en bovendien verhogen meerdere Zuidoost-Aziatische landen (Zuid-Korea, China) de rente.

De motor gaat dus op een lager pitje draaien. Het inflatiegevaar moet men er dan maar bijnemen. De inflatie, gecreëerd door de hoge olieprijzen, trachten te compenseren door een binnenlandse recessie lijkt ook ons geen goede oplossing.

Het renteverschil met euroland zal in de komende maanden dus wellicht afnemen van pakweg 2 tot 1,5%. Dat dit op korte termijn op de dollar zal wegen, lijkt ons vrij waarschijnlijk en een tijdelijke duik beneden 0,77 euro lijkt ons waarschijnlijk. Maar of dit op langere termijn veel effect zal sorteren, is een ander verhaal. Enkele argumenten die ons doen geloven dat mogelijk mooie aankoopkoersen zullen ontstaan: de Europese economie zal met een zestal maanden vertraging getroffen worden door de huidige zwakte in de Verenigde Staten, en dit des te sterker naarmate de dollar verder daalt. De huidige, hoge militaire uitgaven kunnen niet oneindig worden aangehouden. Een volgende president zal wellicht gas terugnemen. De invloed van de euro/dollarverhouding op het globale Amerikaanse handelstekort is beperkt: soelaas moet uit Azië komen.

We menen daarom dat de dollar op langere termijn over een - weliswaar bescheiden - herstelpotentieel beschikt. Stel aankopen nog even uit, maar moesten we dalen tot rond 0,76 euro, dan mag u (bij)kopen, des te meer daar de rente, ondanks het herstel van de obligaties aantrekkelijk blijft.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud