Drinkwater is te duur

De Belgische drinkwaterbedrijven zijn in vergelijking met hun Engelse en vooral Nederlandse soortgenoten uiterst inefficiënt. De drinkwaterfactuur van de Belg kan heel wat lager.

(tijd) Dat blijkt uit een studie van Kristof De Witte van de KULeuven, die daarvoor zopas de jaarlijkse Prijs van het Belgische Instituut voor Openbare Financiën ontving.

Overheid

Drinkwatervoorziening is in ons land een overheidssector. De verschillen in efficiëntie tussen die overheidsbedrijven blijken relatief beperkt. Mochten alle Belgische bedrijven even efficiënt produceren als het beste vergelijkbare bedrijf in ons land, dan zouden er 16 procent minder middelen nodig zijn om evenveel drinkwater te produceren.

Efficiëntie

Maar de verschillen in efficiëntie zeggen nog niets over de mate van efficiëntie. Daarin scoren de Belgische drinkwatermaatschappijen veel slechter dan hun sectorgenoten in Engeland en vooral in Nederland. De Engelse drinkwatermaatschappijen zijn in privéhanden, de Nederlandse zijn, net als de Belgische, overheidsbedrijven.

Het efficiëntieverschil tussen de Vlaamse en Waalse drinkwatermaatschappijen is klein. Nochtans werd de sector al in 1980 geregionaliseerd. Volgens de Leuvense onderzoeker verklaart de federaal gebleven prijzencontrole het kleine verschil.

Privatisering

Dat de Belgische bedrijven een stuk minder efficiënt zijn dan de Engelse en Nederlandse is volgens De Witte een gevolg van het totale gebrek aan structurele stimuli in ons land. In Engeland werd de drinkwatersector in 1989 geprivatiseerd en zorgen drie regulators ervoor dat de bedrijven hun efficiëntie jaarlijks moeten verhogen. In Nederland leidde de schrik voor een privatisering er toe dat de drinkwaterbedrijven besloten tot zelfregulering en dat ze aan benchmarking gingen doen.

Aanbevelingen

Voor de Belgische/Vlaamse beleidsmakers heeft De Witte vier aanbevelingen. Ten eerste moet de drinkwatersector bij ons een stuk transparanter worden. In tegenstelling tot veel andere sectoren en tot het buitenland zijn de drinkwaterbedrijven hier niet verplicht - en voelen ze zich ook niet genoodzaakt - om veel gegevens bekend te maken. Nochtans kunnen ze veel van elkaar leren door inzicht te verwerven in elkaars bedrijfsprocessen en kostenstructuren.

Ten tweede moeten er prikkels komen om de bedrijven tot meer efficiëntie aan te sporen. Mogelijkheden hier zijn benchmarking, zoals in Nederland, of een regulator naar Engels voorbeeld. Tertio moet er een rationalisering van de sector komen, die nu een echt lappendeken is. De Vlaamse regering heeft daar weliswaar al pogingen toe ondernomen, maar voorlopig zonder succes.

Ten slotte moet voor De Witte de prijzencommissie een regionale bevoegdheid worden.

SH

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud