Een groepsverzekering voor u alleen

Toe aan een nieuwe uitdaging, verandert u van job. Maar in tegenstelling tot uw vorige werkgever biedt uw nieuwe werkgever u geen groepsverzekering aan. Dan kunt u als werknemer zelf instaan voor de verdere financiering van uw aanvullend pensioen door middel van de 'individuele voortzetting van de pensioentoezegging'. Netto zocht uit wat dat concreet inhoudt.

Om voor de 'individuele voortzetting' in aanmerking te komen, moet u aan twee voorwaarden voldoen.

  • U mag zelf nog geen pensioentoezegging hebben gekregen van uw huidige werkgever. Het feit dat anderen in uw bedrijf wel een pensioenplan hebben, heeft daarbij geen belang.
  • U bent bij een van uw vorige werkgevers minstens 42 maanden of 3,5 jaar aangesloten geweest bij een pensioenplan.

Door die laatste voorwaarde noemt men die mogelijkheid 'de individuele voortzetting'. De wetgever wou de mogelijkheid bieden dat mensen een pensioenplan persoonlijk kunnen voortzetten als ze van werk veranderd zijn.

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u aan uw huidige werkgever vragen elk jaar een deel van uw loon af te houden en dat bedrag door te storten aan een verzekeraar van uw keuze. Het gaat dus om persoonlijke bijdragen, net zoals die bedragen die u betaalt voor pensioensparen of langetermijnsparen. Omdat het hier gaat om een recht, wordt de 'individuele voortzetting' ook wel eens 'pensioeneis' genoemd.

U bent echter zelf de verzekeringnemer van de polis die wordt afgesloten. De werkgever dient enkel als tussenpersoon voor de betaling van de bijdragen. Het initiatief voor een dergelijke pensioenopbouw ligt dus volledig bij uzelf.

Fiscaal

Fiscaal gezien doet u dezelfde belastingbesparing op de premies van de 'individuele voortzetting' als op die van het gewone pensioenparen, het langetermijnsparen, de persoonlijke bijdrage in een groepsverzekering en de Individuele Pensioentoezegging met persoonlijke bijdragen (IPTpb): u krijgt van de fiscus 30 procent à 40 procent terug van uw premie, nog te verhogen met de gemeentebelasting. U geniet zelfs vanaf de onderschrijving een onmiddellijk voordeel: de afgehouden bedrijfsvoorheffing van uw loon houdt al rekening met de premies betaald voor de 'individuele voortzetting' waardoor uw nettoloon hoger komt te liggen! Weet echter dat een aantal taksen en fiscale principes verschillen van de regels de bij pensioensparen van kracht zijn.

Pensioensparen moet daarom zeker als eerste systeem opgevuld worden. Ook het langetermijnsparen blijft op de 'individuele voortzetting' de voorkeur genieten (als het beschikbaar is) door de lagere premietaks van 1,1 procent en de gunstigere eindtaxatie.

Premies

De maximale premie voor een 'individuele voortzetting' bedraagt 1.950 euro per jaar (inkomstenjaar 2007). Indien u geen volledig jaar zou werken en verzekerd bent via uw nieuwe werkgever, wordt die premie pro rata verminderd. Als uw werkgever toch met een groepsverzekering begint, moet u uw polis van 'individuele voortzetting' stopzetten. Om die laatste twee redenen is het aangeraden een polis met maandpremies te onderschrijven.

Verder zijn er geen beperkingen. Met de 80 procentregel die voor verschillende pensioenformules geldt, hoeft u geen rekening te houden. De 80 procentregel houdt in dat het wettelijk pensioen en het aanvullend pensioen uitgedrukt in een periodieke uitkering samen niet meer mogen bedragen dan 80 procent van het laatst verdiende brutoloon.

Geert Witpas

De auteur is verantwoordelijke groepsverzekering bij Nateus

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud