Een Vlaming op zes op zes leeft in armoede

(belga) - Nog altijd leeft 15 procent van de Vlamingen onder de armoedegrens. Dat maakte de Vlaams minister van Welzijn, Inge Vervotte (CD&V), bekend op de Werelddag van de Strijd tegen Armoede. Werklozen vormen de grootste groep armen: 32 procent van hen leeft onder de armoedegrens.

Vervotte lichtte haar Vlaams Actieplan Armoedebestrijding voor 2005 tot 2009 toe. Dat beleidsplan kwam tot stand via een dialoog tussen het kabinet van Welzijn en organisaties die met mensen in armoede werken. Informatie is een sleutelwoord in het actieplan.

Volgens de minister moeten mensen in armoede de mogelijkheid krijgen hun leven zelf in handen te nemen. 'Daarvoor moeten ze beter geïnformeerd worden, want het is niet vanzelfsprekend uit een bepaalde situatie te geraken. Er is ondersteuning nodig van ervaringsdeskundigen die hetzelfde hebben meegemaakt. Op die manier wordt er op gelijke voet informatie uitgewisseld en kunnen mensen zich uit een afhankelijkheidspositie losmaken.'

Onderwijs en opvoeding krijgen veel aandacht in het actieplan. 'Mensen die in armoede leven, willen dat hun kinderen het beter hebben dan zijzelf', merkt Vervotte op. 'Om die reden moet vorming meer toegankelijk gemaakt worden en minder kosten. Ook bij opvoeding willen mensen die in armoede leven begeleid worden.'

Vervotte wijst voorts op het belang van de geestelijke gezondheid. 'Sommigen verliezen hun werk en geraken in een negatieve spiraal: ze voelen zich gekwetst en minderwaardig. Als we er vroeg bij zijn, kunnen we armoede bij die mensen voorkomen door geestelijke gezondheidshulp te bieden. Ze moeten de kans krijgen iets op te bouwen. Anders dreigt 31 procent van de Vlaamse bevolking onder de armoedegrens terecht te komen.'

Om de maatregelen van het Actieplan te kunnen uitvoeren, is een groter budget nodig. Maar het is niet alleen een verhaal van centen, zegt Vervotte, maar evenzeer van het efficiënt inzetten van de middelen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud