Europa creëert één betaalruimte

De omschakeling naar één Europese betaalruimte start vanaf volgend jaar. Vanaf 2010 moet betalen met bankkaarten, een overschrijving of domiciliëring van gelijk waar in Europa even vlot, snel en goedkoop kunnen als gelijkaardige verrichtingen in eigen land.

(tijd) Het Europees Parlement keurde gisteren overtuigend de kaderwetgeving goed die die Europese betaalruimte of SEPA mogelijk moet maken.

De Single European Payments Area (SEPA) is een project van de banken zelf om een eengemaakt betaalplatform te creëren in Europa. De EU-ministers van Financiën keurden vorige maand de kaderwetgeving rond betaaldiensten in de interne markt goed, die een juridisch bindend kader moet bieden voor SEPA. Die tekst werd gisteren ongewijzigd overgenomen door het Europees Parlement.

Door die stemming kan SEPA in 2010 alsnog van start gaan. Vanaf 2008 start de omschakeling naar een eengemaakte Europese betaalruimte. In die tussenperiode blijven de Europese en de nationale betaalsystemen naast elkaar bestaan.

Maestro

Zo wordt het vertrouwde Bancontact/Mister Cash vervangen door Maestro, de debetkaart van MasterCard. Die vervanging was nodig omdat Mistercash en Bancontact alleen in België werken. SEPA schrijft voor dat betaalkaarten overal in Europa gebruikt moeten kunnen worden.

De distributiefederatie Fedis had ermee gedreigd klacht in te dienen tegen de gezamenlijke overstap van de banken naar Maestro. Dat uitstel biedt concurrenten de kans om de markt in te palmen. Zo zullen banken ook de debetkaart van Visa, V-Pay, kunnen uitgeven. En ook warenhuizen spelen met het idee een eigen debetkaart te lanceren.

Betaalinstellingen die geen banken zijn, worden onderworpen aan minimale prudentiële regels, verplichtingen inzake werkkapitaal en startkapitaal. Voorts mogen bedrijven die kredietkaarten aanbieden tot twaalf maanden krediet verlenen. Maar onder druk van het Europees Parlement wordt de wetgeving op consumentenkrediet van toepassing voor leningen van meer dan drie maanden.

IBAN

Een tweede belangrijke aanpassing als gevolg van SEPA is dat er vanaf 2011 nieuwe, langere rekeningnummers komen en een rood SEPA-overschrijvingsformulier. Het rekeningnummer met 12 cijfers wordt vervangen door een Internationaal Rekeningnummer (IBAN). Voor België begint dat nummers steeds met de letters BE voor België en het wordt gevolgd door 14 cijfers. In andere landen kan het rekeningnummer een stuk langer zijn - tot 34 karakters.

Overschrijvingen moeten ook steeds de Bank Identificatie Code (BIC) vermelden. In België zijn dat 8 cijfers; elders kunnen dat er 11 zijn. Voor de overschakeling naar de Europese overschrijvingsformulieren is een overgangsperiode van drie jaar voorzien. Bovendien duurt het nog tot 2012 voor een verrichting een dag later op de rekening moet staan. Tot 2012 kan de transactie nog drie dagen duren.

Vanuit het Europarlement klonk gisteren wel een duidelijke vraag naar een goede begeleiding van de overheid bij de overschakeling naar een Europese betaalruimte. Die communicatie was goed bij de overschakeling naar de euro, maar bleef tot nog toe ondermaats, zegt ook Europees Parlementslid Mia De Vits (sp.a).

KV

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud