Fed noemt inflatie grootste risico

De Amerikaanse centrale bank (Fed) besliste gisteren haar basisrente stabiel te houden op 5,25 procent. Ze merkt op dat de kern- inflatie lichtjes daalde en zegt niet meer dat de inflatie hoog is. Maar de centrale bankiers vrezen dat de meevaller tijdelijk is. Daarom herhalen ze dat de inflatie het belangrijkste risico blijft voor de economie.

(tijd) Het monetair status-quo werd algemeen verwacht en unaniem goedgekeurd door de tien stemgerechtigde bestuurders. Daarom keken de financiële markten vooral uit naar de toelichting bij het rentebesluit.

De Fed werd sinds de vorige vergadering iets optimistischer over de economische activiteit in het eerste halfjaar. 'De economische groei was blijkbaar matig in het eerste halfjaar, ondanks de aanhoudende aanpassing van de huizenmarkt', zegt de mededeling. Op 9 mei sprak de Fed nog van een groeivertraging.

Recente indicatoren laten inderdaad doorschemeren dat de economische groei in het tweede kwartaal weer aantrok. In het eerste kwartaal was de groei gezakt tot amper 0,7 procent op jaarbasis, het laagste peil in vier jaar.

Tevreden

De beoordeling van de groeivooruitzichten verandert niet. 'De economie zal wellicht tegen een matig tempo blijven groeien in de komende kwartalen.'

De Fed is tevreden over de recente vertraging van de inflatie. 'De kerninflatie verbeterde lichtjes in recente maanden.' Na de vorige vergadering spak de Fed over een 'ietwat hoge inflatie.' De kerninflatie volgens de favoriete maatstaf van de Fed daalde in april tot 2 procent. Veel bestuurders van de Fed vinden een kerninflatie tussen 1 en 2 procent optimaal.

Toch waarschuwt de Fed voor overdreven optimisme. 'Een duurzame matiging van de inflatoire druk is nog niet op een overtuigende manier aangetoond. Bovendien kan het grote gebruik van de beschikbare productiemiddelen deze druk doen aanhouden.' De Fed verwijst naar de hoge bezettingsgraad van de productiecapaciteit en de lage werkloosheid.

Het besluit van de mededeling is exact hetzelfde als dat van de vorige keer. 'In deze omstandigheden blijft het risico dat de inflatie niet matigt zoals verwacht de dominante bezorgdheid. Toekomstige aanpassingen van het beleid zullen afhangen van de evolutie van de inflatie- en groeivooruitzichten.'

Krappe arbeidsmarkt

Voorzitter Ben Bernanke en de andere bestuurders zijn bezorgd dat de krappe arbeidsmarkt de looneisen doet toenemen. Ze vrezen wellicht ook dat de stijging van de olieprijzen zal doorsijpelen in de prijzen van andere producten.

De financiële markten reageerden relatief kalm op de beslissing van de Fed. De dollar en Amerikaanse langetermijnrente stegen lichtjes. De Amerikaanse aandelenmarkten sprongen wat op en neer. Overigens zegt het communiqué niets over de recente volatiliteit op de markten.

Het ziet er naar uit dat de Fed nog geruime tijd de basisrente handhaaft op het huidige niveau. De rentefutures suggereren dat de rente niet verandert vóór midden volgend jaar. Als er toch een aanpassing komt wordt het veeleer een verlaging dan een verhoging.

WV

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud