Financiële bescherming tegen privé-ongevallen

U houdt van fietsen, van voetballen met de vrienden of van klussen in huis en in de tuin? U heeft een partner met diverse hobby's en kinderen die ravotten en sporten? 'Een ongeval is snel gebeurd', luidt het grote cliché. Als er inderdaad iets fout loopt of als het noodlot toeslaat, kunnen we voor de basiszorgen terugvallen op een goede ziekteverzekering, en steeds meer mensen hebben - via het werk - een opnamekostenverzekering (hospitalisatieverzekering). Maar voor zware privé-ongevallen waarvoor niemand anders aansprakelijk is, hebben we niet altijd een financieel vangnet. We denken er gewoon niet aan of we zijn optimistisch ingesteld. Dan kan een individuele ongevallenpolis een optie zijn.

Media en politiek besteden veel aandacht aan de verkeersveiligheid. Maar niet enkel op de weg gebeuren er ongevallen. Veiligheid en ongevallen in de privé-sfeer worden sterk onderschat. Enkele cijfers: jaarlijks gebeuren er in Europa 40 miljoen ongevallen in de privé-sfeer; hierbij vallen 30.000 doden. Volgens het witboek over kinderveiligheid van de European Consumer Safety Association blijkt dat in de Europese Unie meer kinderen sterven aan de gevolgen van een ongeval dan door ziekte. Elke dag worden in de EU-lidstaten 2.240 ernstig gewonde kinderen opgenomen in het ziekenhuis. Spoedgevallendiensten behandelen dagelijks zowat 28.000 kinderen.

België doet het volgens het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) helemaal niet goed en staat achteraan in het rijtje van de lidstaten. De boodschap moet zijn: wees voorzichtig, neem preventiemaatregelen, vermijd onveilige toestanden in huis of in de tuin. Aangezien we niet alle ongevallen kunnen voorkomen, kan een verzekering financieel soelaas bieden wanneer het toch eens ernstig fout loopt.

Bijna alle bekende verzekeringsgroepen op de markt bieden een zogenaamde individuele ongevallenpolis aan. Wij geven u enkele voorbeelden. Zo heeft ING Insurance (het vroegere De Vaderlandsche) een verzekeringsformule die bescherming biedt tegen zware lichamelijke ongevallen voor actieve gezinnen. De polis 'Actief gezin' vult de tussenkomst van het ziekenfonds aan en dekt de verzorgingskosten na een ongeval in het privé-leven. De polis voorziet ook in een dagelijkse vergoeding in geval van inkomensverlies. Ook huisvrouwen hebben daar recht op. Bij blijvende invaliditeit wordt een bij de onderschrijving van de polis afgesproken kapitaal uitbetaald. Bij overlijden is er een kapitaal voor de nabestaanden. De verzekeringnemer kiest zelf de grootte van dat kapitaal. Hij betaalt uiteraard een premie in functie van zijn financiële wensen na zware ongevallen.

Bij het 'neefje' van deze polis, het 'RVS Gezinsongevallenplan' (RVS maakt ook deel uit van het nieuwe ING Insurance), is de keuzevrijheid nog iets groter: de verzekeringnemer kan de polis uitbreiden tot de beroepsactiviteit, een mogelijkheid die zeker zelfstandigen zal bekoren. Bovendien genieten kinderen tot zes jaar gratis mee van de polis, luidt een laatste argument. De minimumleeftijd is in dit soort polissen normaal vijf jaar. De maximale leeftijd waarop men nog kan verzekerd zijn voor individuele ongevallen is 70 jaar.

Wanneer de verzekeraars, hun publicitaire folders of internetsites aangeven dat ze sportongevallen dekken, moet u beslist de voorwaarden van het contract even opvragen alvorens de verzekering af te sluiten.

Ofwel controleert u mondeling even met uw makelaar of verzekeringsagent of al de sporten die u recreatief beoefent gedekt zijn of niet. Het lijstje met de uitsluitingen in een contract is vaak lang. De zogenaamde 'gevaarlijke sporten' zijn meestal uitgesloten, maar voor elke verzekeraar is dit lijstje verschillend. Sommigen zijn heel voorzichtig en kennen veel uitsluitingen, anderen maken een onderscheid in verschillende categorieën en hanteren verschillende tarieven. Wie enkel sport beoefent in clubverband heeft voor dat risico minder nood aan een persoonlijke polis, want elke sportclub is in Vlaanderen verplicht over een ongevallenpolis te beschikken; anders komen de overheidssubsidies in het gedrang. Ongevallen die te wijten zijn aan alcohol- of drugsgebruik of aan het plegen van criminele feiten zijn bijna overal uitgesloten in een ongevallenpolis.

Alle polissen bieden financiële hulp bij zware ongevallen die plaatsvinden in schoolverband. Scholen zijn niet verplicht een ongevallenpolis voor de leerlingen af te sluiten. De meeste doen dat wel, maar de vergoedingen zijn begrensd in functie van de premies die de schoolinstanties willen of kunnen betalen. Dat uitvissen vergt misschien wat moed en een inspanning maar het kan informatie opleveren die u als ouder van meerdere kinderen extra kan motiveren om een individuele ongevallenpolis af te sluiten.

Zo'n ongevallenpolis in gezinsverband kan hier en daar dus andere polissen overlappen. Maar bedenk dat de vergoedingen die worden uitgekeerd bij blijvende invaliditeit in het kader van zo'n polis cumuleerbaar zijn met eventuele andere uitkeringen of vergoedingen uit andere bijvoorbeeld collectieve verzekeringspolissen via de werkgever.

Bij Mercator Verzekeringen, dat zijn polissen ook via makelaars verkoopt, luistert de individuele ongevallenverzekering naar de naam 'Veilig thuis'. Verzekerd zijn alle activiteiten die niets te maken hebben met het uitoefenen van een beroep: ongevallen tijdens huishoudelijk werk, doe-het-zelf-klusjes, schoolactiviteiten, sport of in het verkeer. De risico's van het verkeer die bij andere verzekeraars vaak alleen apart kunnen worden verzekerd zijn mee opgenomen in het pakket. Dit is ook zo bij KBC Verzekeringen.

Mercator geeft op zijn website ook aan hoeveel zo'n polis kan kosten voor een gezin. Voor een minimale dekking bedraagt de premie 105 euro. Men kan ook kiezen voor hogere waarborgen. Wie bijvoorbeeld jaarlijks 130 euro wil investeren in de bescherming van zijn gezin bij zware ongevallen, kan rekenen op een vergoeding van 12.500 euro bij overlijden, maximaal 25.000 euro bij blijvende invaliditeit en 3.750 euro voor medische kosten.

Precies één jaar geleden lanceerde Omob, naar Frans voorbeeld, de nieuwe verzekering 'Levensongevallen'. Die moet gezinnen ook beschermen tegen lichamelijke ongevallen. De dekking die deze verzekering biedt is ruimer dan de voornoemde producten van de concurrenten. Ze dekt zowel de blijvende lichamelijke schade die het gevolg is van een ongeval in de vrije tijd, in schoolverband, als in therapeutisch verband (bij voorbeeld een verlamming na een medische ingreep). Zelfs blijvende letsels opgelopen bij straatagressie of tijdens een homejacking worden door deze verzekering vergoed. Er zijn nauwelijks uitsluitingen op sportief vlak. Enkel de luchtsporten en gemotoriseerde wedstrijden zoals rally's komen niet in aanmerking.

Typisch aan deze verzekering levensongevallen is dat ze niet in forfaitaire vergoedingen voorziet maar betaalt op basis van de werkelijk geleden schade. Maar ze komt slechts tussenbeide voor letsels met een blijvende invaliditeit vanaf 10 procent. Omob speelt geen verstoppertje wat betreft de kostprijs van dit veelomvattende product. De premie bedraagt 84 euro voor een alleenstaande en 204 euro voor een gezin ongeacht de samenstelling ervan. 'Deze nieuwe verzekering kent voorlopig een veeleer beperkt succes. Maar we hebben er nog geen grote commerciële actie rond gevoerd', benadrukt Omob-woordvoerder Edwin Hoeven.

PB

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud