'Financiële crisis leidt niet tot forse groeivertraging'

©AFP

De onrust op de financiële markten en de crisis op de huizenmarkten leiden niet tot een forse daling van de economische groei in de Verenigde Staten en Europa. De economische vooruitzichten blijven relatief gunstig, maar een stijging van de inflatie is niet uitgesloten. Daarom is een renteverlaging van de centrale banken niet wenselijk. Dat zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

(tijd) - De economische denktank van dertig rijke landen, merkt op dat de lidstaten werden getroffen door verscheidene schokken. De OESO verwijst naar de onrust op de financiële markten, de afkoeling van de huizenmarkten en de stijgende olie- en grondstoffenprijzen.

'Gelukkig vonden de schokken plaats op een tijdstip dat de groei werd ondersteund door hoge werkgelegenheid, hoge bedrijfswinsten en robuuste groei in de ontwikkelingslanden', signaleert de OESO. 'Hoewel de groeivooruitzichten voor de nabije toekomst bijna overal naar beneden werden herzien, is het basisscenario van dit rapport niet zo slecht.'

De groei van de Amerikaanse economie vertraagt volgens de OESO tot een relatief laag peil, maar er ontstaat geen recessie. De eurozone koppelt zich gedeeltelijk los van de VS, waardoor de afkoeling van de economie beperkt is. De groei van de Japanse economie blijft relatief zwak.

 

Tegenvallers

 

De directe impact van de financiële onrust op de groei is beperkt. De financiële sector vertegenwoordigt minder dan 10 procent van de totale toegevoegde waarde en slechts 5 procent van de werkgelegenheid.

De indirecte gevolgen via hogere rentetarieven en strengere kredietvoorwaarden zullen wellicht groter zijn. Veel Europese banken hebben hun kredietbeleid al fors verstrakt.

Zolang verliezen blijven opduiken in de financiële sector zullen de financiële markten onrustig blijven. 'Maatregelen om de erkenning van verliezen te versnellen, zouden nuttig zijn', meent de OESO. Maar de toezichthouders staan voor een dilemma. Duidelijkheid over de verliezen van de financiële sector kan het vertrouwen in de banken herstellen, maar tegelijk het aanbod van kredieten ernstig ondermijnen.

 

Liquiditeitsinjecties

 

In de VS is een verdere renteverlaging niet gerechtvaardigd, tenzij het gevaar voor een recessie toeneemt. In de eurozone helpt de groeivertraging de inflatie onder controle te houden. De inflatie zal op termijn de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB) halen, waardoor een verdere renteverhoging niet nodig is. De ECB streeft naar een inflatie van iets minder dan 2 procent op middellange termijn. Japan moet wachten met renteverhogingen tot de inflatie duidelijk boven nul is gestegen.

De Bank of England mag volgens de OESO wel de rente verlagen. Toeval of niet, maar twee uur na de publicatie van het rapport verlaagde de Britse centrale bank haar basisrente van 5,75 tot 5,5 procent.

De begrotingsresultaten van de rijke landen zijn beter dan verwacht dankzij hogere fiscale ontvangsten. Maar het goede budgettaire nieuws is wellicht tijdelijk, vreest de OESO. Een nadeel van deze meevaller is dat de lidstaten nu minder geneigd zijn bijkomende saneringsmaatregelen door te voeren.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud