Fiscaal bemiddelaar tussen burger en fiscus

(tijd) - Bemiddelaars moeten voorkomen dat te veel fiscale zaken voor de rechter beslecht worden. Dat moet leiden tot een vermindering van de gerechtelijke achterstand en een snellere en betere inning van belastinggeld.

staatssecretaris voor de Modernisering van Financiën, Hervé Jamar (MR): Foto Belga

(tijd) - De federale ministerraad keurde vrijdag op voorstel van staatssecretaris voor de Modernisering van Financiën, Hervé Jamar (MR), de oprichting van een dienst voor fiscale bemiddeling goed. Bemiddelingsprocedures bestaan al in familiezaken, burgerlijke, sociale en commerciële geschillen.

De fiscaal bemiddelaar moet problemen tussen de fiscus en de burger trachten op te lossen. Hij kan zich uitspreken over geschillen over btw, inkomstenbelastingen, de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, successie- en registratierechten en douane en accijnzen.

Verslag

De opdracht van de bemiddelaar is niet het interpreteren van de wet. Enkel de rechter kan dat doen. De bemiddelaar kan alleen aanbevelingen richten tot de voorzitter van de federale overheidsdienst Financiën. Wanneer zijn opdracht is volbracht, maakt hij een bemiddelingsverslag op dat wordt bezorgd aan beide partijen.

De dienst voor fiscale bemiddeling beslist zelf of hij zich over een zaak uitspreekt. Hij kan een opdracht tot bemiddeling weigeren indien ze ongegrond is of als de belastingplichtige vooraf nog geen poging heeft gedaan om met de administratie een vergelijk te vinden. Fiscale bemiddeling is ook niet meer mogelijk als de zaak al bij een rechter aanhangig is gemaakt.

Volgens De Standaard zal de dienst voor fiscale bemiddeling nog voor de federale verkiezingen van mei volgend jaar operationeel zijn. Ze zal ook aanbevelingen kunnen doen om de werking van Financiën te verbeteren.

PBL

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud