Advertentie

Fiscus scheldt schulden kwijt van ruim 1.500 belastingplichtigen

Sinds de maatregel begin 2005 in voege trad, dienden bijna 6.000 Belgen een aanvraag in tot 'onbeperkt uitstel' van de betaling van directe belastingen

(tijd) Belastingplichtigen die hun fiscale schulden niet de baas kunnen, beschikten tot 2005 over bitter weinig uitwegen. Ze konden onderhandelen met de ontvanger over een gespreide betaling van hun schulden. Of ze konden de kwijtschelding vragen van de verwijlinteresten. Hun belastingschuld bleef echter als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangen. Een poging ondernemen om meer te verdienen, had weinig zin, want met dat geld moest de schuld onmiddellijk worden afgelost.

Sinds begin 2005 komen belastingplichtigen in aanmerking voor 'onbeperkt uitstel' van hun belastingcontroleur, mits ze een deel van de schuld betalen. Daarvoor moeten ze een specifiek formulier aangetekend versturen naar een gewestelijke directie.

Sinds 1 januari 2005 ontving de fiscus al 5.764 aanvragen. Daarvan kregen er 1.578 een positief antwoord en 1.933 een negatief antwoord. 242 trokken hun aanvraag in.

Niet iedereen komt in aanmerking voor de kwijtschelding van schulden. Het moet gaan om belastingschulden in de directe belasting. Achterstallen van btw, onroerende voorheffing of verkeersbelasting, vallen niet onder die gunstmaatregel. Als ernaast de onbetaalde belastingen ook nog sprake is van onder meer niet-afgeloste bankkredieten of onbetaalde energiefacturen, voldoet men niet aan de voorwaarden om onbeperkt uitstel te krijgen.

Jamar gaf donderdag de stand van zaken over het onbeperkt uitstel tijdens een persconferentie over de invoering van een fiscale bemiddelingsdienst, gepland later dit jaar. Oorspronkelijk bestond er ook scepsis voor de invoering van een het 'onbeperkt uitstel', liet hij verstaan, maar die is volgens hem verdwenen. Ook de tegenkanting die bestaat tegen de oprichting van een fiscale bemiddelingsdienst, zal volgens de staatssecretaris wegebben.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud