Forse kritiek uit financiële hoek voor buy-outfondsen

De kredietbeoordelaar Moody's toont zich in een nieuw rapport erg kritisch over de golf van bedrijfsovernames door private-equityfondsen.

(tijd) Moody's hekelt de hoge mate van schuldfinanciering bij de overnames en de praktijk van de private-equitygroepen om hun oorspronkelijke investering te recupereren door zich gulle dividenden toe te kennen. Het risico voor de kredietverschaffers neemt daardoor gevoelig toe, waarschuwt Moody's.

De van het kapitaal bulkende private-equitygroepen hebben zich de voorbije maanden ontpopt tot vraatzuchtige financiële omnivoren die de ene na de andere onderneming, grote en kleine, verorberen. Vorige week bijvoorbeeld maakte het investeringsfonds Blackstone zich meester van Hilton Hotels, terwijl CVC aan de haal ging met Samsonite. Hoe actiever de private-equityfondsen worden en hoe groter de overnames die ze doen, hoe meer kritiek ze ook krijgen. Van vakbonden bijvoorbeeld, en van politici. Maar ze krijgen nu ook tegenwind uit financiële hoek. Gisteren raakte een rapport bekend van Moody's dat stevige kritiek uit op het optreden van de private-equityfondsen. Moody's beoordeelt de kredietwaardigheid van bedrijven. Die beoordeling moet de kredietverschaffers in staat stellen het risico in te schatten.

Cyclisch

Moody's stelt vast dat er steeds meer buy-outs zijn door private-equitygroepen, tegen hogere prijzen, en dat die deals voor een almaar groter stuk met schulden worden gefinancierd. De oorspronkelijke aandeelhouders en de private-equityfirma's zelf profiteren van die boom, stelt Moody's vast. Maar de kredietverschaffers veel minder. De instelling wijst erop dat de deals steeds risicovoller worden omdat de private-equitygroepen nu ook overnames doen in sectoren waar veel concurrentie bestaat of die cyclisch zijn. Dat betekent dat de inkomstenstroom, nodig om de financieringslasten te betalen, daar een stuk minder stabiel is.

De kredietbeoordelaar plaatst grote vraagtekens bij de door de investeringsfondsen veel gebruikte techniek om hun kapitaalinvestering in een overgenomen bedrijf (deels) te recupereren door zichzelf grote dividenden uit te keren. Dat verhoogt de schuldgraad van de overgenomen bedrijven en verzwakt hun kapitaalstructuur. Telenet neemt in zijn nieuw financieringsplan ook zijn toevlucht tot deze constructie.

Moody's vreest dat die techniek in de toekomst nog meer gaat worden gebruikt, als private-equitygroepen het moeilijker krijgen een uitstap te realiseren door het overgenomen bedrijf (opnieuw) naar de beurs te brengen of te verkopen aan een industriële groep. De instelling twijfelt bovendien aan de bereidheid van de private-equitygroepen om met vers kapitaal over de brug te komen als dat nodig zou zijn.

Moody's hekelt ook het gebrek aan transparantie. Er is bijvoorbeeld geen staat op te maken hoe duurzaam de kapitaalinbreng van een private-equityinvesteerder is. Want hij kan op elk moment beslissen een deel van het kapitaal terug te trekken, omdat hij het geld elders beter kan gebruiken of omdat hem een goedkopere herfinanciering wordt voorgesteld. Dat bemoeilijkt het beoordelen van de kredietwaardigheid.

Omdat er zoveel liquiditeiten zijn op de markt hebben de investeringsfondsen weinig moeite om schuldfinanciering te vinden, stelt Moody's vast. De kredietverschaffers stellen zich weinig kritisch op, onder meer omdat het niveau van de probleemkredieten op het laagste peil staat in twaalf jaar. Moody's noteert ook dat er een tendens bestaat om in de kredietovereenkomsten de bescherming voor de schuldeisers te verminderen. Schuldovereenkomsten zouden ten minste volgende bepalingen moeten bevatten: een maximaal schuldpeil, een beperking van de kapitaaluitkeringen en een beperking van de controlewijziging.

Moody's blijkt niet overtuigd van de meerwaarde die private equity biedt voor de overgenomen bedrijven. Bedrijven in handen van private-equitygroepen zijn, anders dan beursgenoteerde bedrijven, niet blootgesteld aan de terreur van de kwartaalresultaten, claimen de pleitbezorgers van private equity, en kunnen daardoor een strategie op langere termijn voeren. Maar, stelt Moody's vast, in de praktijk hebben private-equityfondsen geen langere tijdshorizon dan beursgenoteerde bedrijven. Ook het argument dat bedrijven in handen van private-equitygroepen een hogere return realiseren, dankzij beter management, maakt weinig indruk. 'De hogere return is vaak het gevolg van de gebruikte hefboom, de schuldfinanciering.'

SMi

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud