Advertentie
Advertentie

'Geen nieuwe fiscale amnestie'

Dat financiële instellingen niet langer een vervolging riskeren wanneer ze zwart geld aannemen, betekent niet dat er de facto een nieuwe fiscale amnestie ingevoerd is, benadrukt de politiek.

Niet alleen banken, ook verzekeraars en andere financiële tussenpersonen riskeren binnenkort geen vervolging meer als ze zwart geld afkomstig van 'kleine' belastingfraude aanvaarden. Dat besliste de federale regering, maar zorgt voor wrevel bij de sp.a en de PS, waar men niet wil gezegd hebben dat het gaat om een nieuwe fiscale amnestie.

Hoe dan ook is de impact van het principeakkoord niet min. Want niet enkel de banken, ook alle andere financiële tussenpersonen, zoals verzekeraars en notarissen, zullen niet meer vervolgd kunnen worden voor de 'heling' van zwart geld. Althans, zolang dat geld de vrucht is van 'kleine' belastingfraude, zoals het ontduiken van successierechten.

'Dat gaat niet over het goedpraten van fiscale fraude, wel over het wegwerken van een onhoudbare situatie', herhaalt senator Luc Willems (Open VLD), die het dossier al maanden opvolgt. 'Als een café-uitbater na het carnavalsweekend met 30.000 euro naar de bank stapt, dan moet de bank toch niet controleren of die man in orde is met zijn vergunning? Of hij de verschuldigde btw heeft betaald? Nochtans kan de bank - en vooral de bankbediende - dan vervolgd worden voor de heling van zwart geld. Dat is al gebeurD. De openbaar aanklager stelt dan dat de bankbediende het 'had moeten weten'. Het is toch onleefbaar dat de bank elk bedrag en elke klant grondig moet onderzoeken?'

Tegelijk benadrukt de senator dat 'het natuurlijk uit den boze is dat de belastingfraudeur de dans ontspringt. Of dat de bank vrijuit gaat, als blijkt dat ze duchtig heeft meegewerkt om de illegale origine van het geld te verdoezelen.'

De banken, bij monde van hun koepelorganisatie Febelfin, leggen dezelfde argumenten op tafel om de versoepeling van de strafwet te rechtvaardigen. 'Er verandert niets voor wie zijn fiscale verplichtingen niet nakomt. Het is geenszins de bedoeling een nieuwe fiscale amnestie in te voeren', meent Michel Vermaerke, de gedelegeerd bestuurder van Febelfin. 'Maar niet alleen de bankbedienden, ook de bankleiding en de financiële instellingen zelf lopen dagelijks risico's. Het risico voor de reputatie van een bank kan de normale en vlotte werking van de financiële markten verstoren. In Europese teksten en internationale overeenkomsten is nergens sprake dat de banken moeten fungeren als hulpmiddel van de overheid om fiscale fraude aan te geven. En in de meest recente, 'derde' Europese antiwitwasrichtlijn is vastgelegd waar de strijd tegen het witwassen moet worden gevoerd: de ernstige en georganiseerde fraude.'

Niettemin ligt de kwestie bijzonder gevoelig bij de socialisten. Het principeakkoord bevat dan ook een hele rist maatregelen om de harde pil te verzachten. Nog voor de verkiezingen zal in de programmawet de derde Europese antiwitwasrichtlijn worden omgezet naar het Belgische recht. Al is dat niet echt een verstrenging van de al strenge Belgische witwaswet, eerder een 'verfijning'.

Wel belangrijk is de verruiming van het begrip 'ernstige en georganiseerde fiscale fraude'. Met als nieuwe, lagere ondergrens 'facturenzwendel'. De banken zullen daardoor meer klanten moeten aangeven bij de antiwitwascel, want ze moeten alle vermoedens van ernstige fraude melden aan de cel. Bovendien krijgt de cel meer mensen. En de banken krijgen duidelijkere indicatoren om klanten aan te geven bij de antiwitwascel. Afwachten of het principeakkoord de krokusvakantie overleeft.

Lars BOVÉ

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud