Advertentie
Advertentie

Gezinnen ontlenen tot 40 procent meer voor woning

(tijd) - Gezinnen nemen veel meer krediet op om hun woning te financieren. De woonkredieten die Centea Bank dit jaar toekent aan kandidaat-bouwers bedragen gemiddeld 106.000 euro. Het bedrag ligt tot 40 procent hoger dan in 2000. De veel hogere vastgoedprijzen verklaren deze stijging, die door andere banken bevestigd wordt.