Gezinnen ontlenen tot 40 procent meer voor woning

(tijd) - Gezinnen nemen veel meer krediet op om hun woning te financieren. De woonkredieten die Centea Bank dit jaar toekent aan kandidaat-bouwers bedragen gemiddeld 106.000 euro. Het bedrag ligt tot 40 procent hoger dan in 2000. De veel hogere vastgoedprijzen verklaren deze stijging, die door andere banken bevestigd wordt.

Axa Bank tekende een gelijkaardige groei op, bij marktleider Fortis Bank groeide het gemiddelde kredietbedrag met 26 procent.

Het gemiddelde woonkrediet bij de grote banken Fortis, KBC, Dexia en ING België bedroeg in 2000 ongeveer 75.000 euro. Dit jaar moeten kandidaat-bouwers gemiddeld al meer dan 90.000 euro ontlenen om een huis te kopen. Bij ING België en KBC-dochter Centea bedraagt het gemiddelde woonkrediet dit jaar zelfs meer dan 100.000 euro. ING België komt dit jaar uit op een gemiddeld woonkrediet van 103.598 euro, bij Centea is dat 106.000 euro.

De opstoot van de vastgoedprijzen noopt de gezinnen veel meer krediet op te nemen. Volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) steeg de gemiddelde verkoopprijs van woningen tussen begin 2000 en eind 2003 met 21 procent.

Ook de bouwgrond werd over die periode gemiddeld 21 procent duurder. De gemiddelde verkoopprijs van appartementen steeg zelfs met 23 procent. De stijgende trend zet dit jaar door. Het vastgoedbureau Stadim becijferde onlangs dat de prijs van appartementen in de eerste zes maanden van het jaar nog eens met 11 procent aandikte.

De grote kredietbedragen die gezinnen moeten ontlenen om hun woning te financieren, suggereren dat heel wat gezinnen met zware maandelijkse aflossingen zitten. Bij de kredietcentrale van de Nationale Bank stelt men in ieder geval vast dat ook het gemiddelde woonkrediet waarvoor wanbetalers in gebreke blijven, sinds 2000 stijgt. In 2000 ging het om een gemiddeld bedrag van 54.611 euro. Eind juni dit jaar was dat al 65.091 euro.

De zeer lage rente is wel een meevaller voor kredietnemers. De Belgische langetermijnrente zakte recent elijk onder 4 procent, het laagste niveau sinds juni 2003. De lage marktrente inspireerde de banken begin oktober nog om een nieuwe, zware concurrentieslag in te zetten. De meeste banken verlaagden hun tarieven prompt met 40 tot 65 basispunten. Vooral de formule met een jaarlijks aanpasbare rente geniet een enorme belangstelling. De hypothecaire kredieten die de banken volgens deze formule verstrekken, vertegenwoordigen in de eerste acht maanden van het jaar 68 procent van alle verstrekte woonkredieten, leren cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK). Dat is de beroepsverniging van de kredietsector.

Maar als de rente omslaat, kunnen de kredietkosten voor deze formule snel oplopen.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud