Advertentie

Goedkope euro's op reis

Gaat u dit jaar met vakantie naar een land van de Europese Unie? Dan hebt u geen enkele reden meer om te vertrekken met een portefeuille vol bankbiljetten of reischeques. Voortaan volstaat ook in het buitenland uw gewone betaalkaart om makkelijk en goedkoop aan geld te geraken. Makkelijk en vlot waren geldopvragingen aan een bankautomaat in Europa al langer. Maar vanaf 1 juli zijn ze ook goedkoper geworden.

Geld verhuizen in Europa wordt alsmaar makkelijker. Tien jaar geleden vertrokken we nog allemaal naar Spanje met een portefeuille vol peseta's en een paar reis- of eurocheques als reserve. Maar dat is nu voltooid verleden tijd. Vanaf deze maand volstaat onze betaalkaart ook om elders in Europa goedkoop en eenvoudig aan geld te geraken.

De trend werd enkele jaren geleden ingezet met de komst van het Maestro-logo op onze bankkaarten. En al snel kebde iedereen die wel eens in het buitenland vertoeft, het gemak dat dit - weliswaar dure - logo ons verschaft. Met de verschijning van het Maestro-embleem gingen zo goed als alle bankautomaten, van Zweden tot Italië, voor ons open. Geld afhalen aan een bankautomaat was nog nooit zo eenvoudig geweest.

Maar ondanks het gebruiksgemak en de eenvoud bleven Maestro-geldafhalingen wel peperduur. Een geldafhaling aan een geldautomaat in een ander land kostte al gauw 3 tot 5 euro, toen nog ongeveer 120 à 200 frank. Bovendien kwamen er tot vorig jaar nog vreemde geldbiljetten uit de buitenlandse bankautomaten. Geld dat na afloop van de reis niet helemaal was opgebruikt, moest thuis dus weer omgewisseld worden. En daar stonden alweer kosten tegenover.

Met dit laatste euvel werd met de komst van de euro definitief komaf gemaakt. Alle euromunten en -biljetten, of ze nu afkomstig zijn uit Spanje, Duitsland of nog een ander euroland, zijn binnen de eurozone overal geldig. En nu is het ook gedaan met de buitensporig hoge kostprijs van buitenlandse geldafhalingen binnen de eurozone. Een Europese verordening bepaalt dat betalingen en geldopvragingen in euro met een bank- of kredietkaart vanaf 1 juli van dit jaar niet meer duurder mogen zijn in een ander EU-land dan in eigen land.

Helemaal gratis worden buitenlandse geldafhalingen daarmee bij een aantal banken echter niet. Sommige grote banken als KBC, Dexia en BBL rekenden immers al enige tijd kosten aan voor binnenlandse geldafhalingen aan de geldautomaten van Banksys. De kostprijs van zo'n geldopname varieerde tot nog toe van 0,05 euro (2 frank) bij BBL tot 0,07 euro (2,8 frank) bij Dexia en KBC. Merk wel op dat klanten met een zogenaamde pakketrekening - dat zijn rekeningen met een forfaitaire prijs per jaar waarin alle service vervat zit, zoals bijvoorbeeld de groene rekening van BBL - wel altijd gratis geld kunnen afhalen bij een banksysautomaat. Bovendien zijn geldafhalingen aan de eigen biljettenverdelers van de banken ook altijd gratis.

Bij de meeste andere banken was er tot nu toe helemaal geen sprake van het tariferen van cash geldopvragingen in het binnenland, zowel aan de automaten van Banksys als aan de eigen biljettenverdelers. En bij Fortis, net als bij enkele kleinere banken als Argenta en Mercatorbank, blijft dat ook zo. Bent u klant bij één van deze banken, dan zal u dus ook in de toekomst kosteloos bankbiljetten uit de muur kunnen halen. En vanaf 1 juli geldt dat niet alleen in eigen land, maar ook in de andere landen van de Europese Unie.

Axa, daarentegen, heeft zich aan de kant van de tarifeerders geschaard. Daar betaalt u voortaan voor cash geldopvragingen 0,03 euro (1,2 frank), zowel in eigen land als elders in de eurozone. Bij BBL en KBC blijft het tarief constant op 0,05 euro (bij BBL) en 0,07 euro (bij KBC). Dexia, tenslotte, heeft naar aanleiding van de nieuwe Europese regelgeving beslist om de prijs van geldopvragingen zowel aan binnen- als aan buitenlandse geldautomaten op te trekken tot 0,10 euro (4 frank). In vergelijking met wat u vroeger betaalde voor een geldafhaling in het buitenland (3 tot 5 euro), blijft dat uiteraard nog altijd peanuts. Het verraderlijke zit hem evenwel in het duurdere tarief dat nu ook voor binnenlandse geldopvragingen geldt. En dat zijn geldopnames die de meesten onder ons veel frequenter doen.

Voor wie regelmatig geld afhaalt in het buitenland, is deze vernieuwde tarifering echter onbetwistbaar een goede zaak. Zelfs bij de duurste banken zijn de kosten daarvan teruggevallen tot een tiende van wat u vroeger betaalde. En nog goedkoper wordt het als u uw betaalkaart zoveel mogelijk gebruikt om rechtstreeks te betalen in een verkooppunt. Dat zijn de zogenaamde POS-verrichtingen of Point Of Sales-verrichtingen in het bankiersjargon. Gebruikt u uw betaalkaart voor zo'n POS-verrichting in het buitenland, dan betaalt u immers helemaal geen kosten meer. Tot 1 juli betaalde u daarvoor bij de meeste banken ongeveer een halve euro per betaling. Maar in navolging van de gratis POS-betalingen in het binnenland, worden nu ook buitenlandse Maestro-betalingen in verkooppunten gratis.

Goedkoop betalen in het buitenland kan natuurlijk ook met een kredietkaart. Kredietkaartbetalingen waren immers van oudsher al gratis, zowel in binnen- als in buitenland. En dat blijft uiteraard ook zo. Gebruikt u uw kredietkaart om te betalen in een verkooppunt of restaurant, dan krijgt u bovendien gratis enig betalingsuitstel. Alle kredietkaartbetalingen die u tijdens dezelfde maand verricht, worden gegroepeerd en in één keer afgerekend. Voor de betalingen die u doet kort na de afsluiting van de vorige maand, krijgt u dus bijna een volledige maand gratis uitstel van betaling.

Cash geldopnemingen met een kredietkaart zijn dan weer relatief duur. Zelfs al daalt de kostprijs daarvan bij de meeste banken lichtjes vanaf 1 juli, er blijft een gevoelig prijskaartje aanhangen. Bij Axa bijvoorbeeld betaalt u voor een opname van baar geld met een kredietkaart minimum 2,48 euro wanneer u het geld met uw geheime code uit een bankautomaat haalt en minstens 4,96 euro wanneer u hiervoor binnenstapt in een bankkantoor. En ook bij de andere banken wordt hiervoor stevig doorgerekend. En al hebben alle banken hiervoor zo hun eigen tarieven, enkele euro's bent u voor een cash geldopname met uw kredietkaart steevast kwijt. Cash geld opnemen doet u over het algemeen dus maar beter niet met uw kredietkaart, noch in eigen land, noch in het buitenland. Want dat is altijd fors duurder dan geldopnemingen met een gewone debetkaart. Tenzij u klant bent bij Argenta. Daar blijft de volledige betaalservice in binnen- en buitenland helemaal gratis.

Al bij al is de nieuwe EU-richtlijn over geldopnemingen en -betalingen in het buitenland een goede zaak voor de consument. Toch zijn er ook een aantal kosten die daarmee samenhangen en die helemaal niet verlaagd zijn met de invoering van de nieuwe richtlijn. Zo zijn de vaste kosten die u betaalt voor de Maestro-service de voorbije twee jaar veeleer gestegen dan gedaald. En ook de prijs van een kredietkaart is er de laatste jaren niet lager op geworden.

Voor het Maestro-logo betaalt u wanneer u uw kaart tijdens het afgelopen jaar minstens één keer gebruikt heeft in het buitenland, hetzij voor een geldafhaling, hetzij voor een betaling in een verkooppunt. En de tarieven zijn niet van de poes. Enkele jaren geleden betaalde u hiervoor bij de meeste banken om en bij de 5 euro. Op dit moment betaalt u daarvoor bij Axa echter 10,50 euro extra per jaar, bovenop de gewone prijs van de kaart. Bij BBL betaalt u hiervoor 9 euro extra, bij Dexia 7 euro en bij KBC 8 euro (5,50 euro als u de Maestro-functie enkel heeft gebruikt voor geldafhalingen en slechts 2,50 euro als u ze enkel heeft gebruikt voor POS-betalingen). Ook hier is Argenta de enige die de Maestro-functie gratis op elke kaart zet.

Deze vaste kosten van het Maestrologo maken dat uw geldverrichtingen in het buitenland alles bij elkaar wellicht toch nog meer geld kosten dan u op het eerste gezicht had gedacht. De meeste mensen betalen deze relatief hoge vaste kosten voor slechts enkele geldopvragingen of betalingen in het buitenland. Voor de banken zijn de vaste kosten een manier om de kosten van het internationale betalingsverkeer alsnog te kunnen recupereren.

Hebt u de kaart eenmaal in het buitenland gebruikt, dan betaalt u bij de meeste banken bovendien ook automatisch het daaropvolgende jaar voor het Maestro-logo. Maar daar hoeft u zich niet bij neer te leggen. Indien u niet meer van plan bent uw kaart buiten onze grenzen te gebruiken, dan kunt u deze functie gewoon opzeggen.

En ook aan een kredietkaart hangt een stevig prijskaartje. De kostprijs varieert daarvoor van bank tot bank, maar voor een gewone 'classic'-kaart moet u rekenen op een gemiddelde prijs van om en bij de 20 euro. De kosten van uw kredietkaart moet u echter niet helemaal toerekenen aan uw buitenlandse betalingen. Ook in het binnenland haalt u deze kaart immers wellicht wel eens boven. Hebt u de kaart vooral aangekocht om in het binnenland te gebruiken, dan gaan de buitenlandse betalingen er in één moeite gratis mee door. En neemt u in het buitenland slechts uitzonderlijk baar geld op, dan kan dat met een kredietkaart misschien toch nog het voordeligst blijken. Kan u zo het gebruik van de Maestro-functie op uw kaart vermijden, dan spaart u daarmee meteen de vaste Maestro-kosten van om en bij de 10 euro uit, afhankelijk van de bank waarbij u klant bent. Zodra u meer dan twee à drie keer in een jaar cash geld wil opnemen in het buitenland, bent u echter ontegensprekelijk goedkoper gesteld met Maestro.

Gaat u buiten de eurozone op reis, dan hebt u aan de bepalingen van de nieuwe EU-richtlijn evenwel niets. Aan de kosten van geldopnemingen en betalingen buiten de eurozone is immers bij de meeste banken niet of nauwelijks iets veranderd. Van een gelijkschakeling met binnenlandse bankkosten is buiten de EU dan ook geen sprake.

In de meeste industrielanden kunt u hiervoor wel de Maestro-functie van uw debetkaart gebruiken, maar dat blijft relatief duur. Voor betalingen in verkooppunten blijft het tarief bij de meeste banken gehandhaafd op ongeveer een halve euro te verhogen met een wisselmarge. Die loopt bij Fortis zelfs op tot ongeveer 1,5 procent van het transactiebedrag. En voor geldopnames is het gebruik van deze kaart nog een stuk duurder. U moet daarvoor rekenen op vaste kosten van 2,50 à 3 euro te verhogen met een variabele wisselmarge uitgedrukt als percentage van het transactiebedrag.

Met een kredietkaart zijn geldopnames buiten de EU bij de meeste banken evenwel nog een stuk duurder. Betalingen met kredietkaart daarentegen zijn ook buiten de eurozone gratis, op de wisselmarge na. Wie buiten de eurozone op reis gaat, maakt dan ook het best maximaal gebruik van zijn kredietkaart om rechtstreeks te betalen in verkooppunten, hotels en restaurants. Het opnemen van baar geld daarentegen beperkt u het best tot een absoluut minimum.

Maar hoe u ook betaalt op reis, zorg er altijd voor dat u uw betaal- en kredietkaarten goed in het oog houdt. Want bij verlies of diefstal kan zo'n kaart u nog een pak meer geld kosten. Net als een kredietkaart is ook een kaart met Maestro-logo in het buitenland heel gevoelig voor misbruik. Buiten onze grenzen kunt u deze kaart immers, net als een kredietkaart, gebruiken door uitsluitend een handtekening te plaatsen. Uw geheime code is daarvoor niet nodig. Blokkeer bij verlies of diefstal dan ook onmiddellijk uw kaart door uw bank te verwittigen of Cardstop te bellen (070/344.344). Bij Cardstop kunt u dag en nacht terecht om het verlies te melden van een Bancontact/Mister Cash-kaart, een Eurocard of een Visa-kaart. Bezit u een American Express- of Diners Club-kaart, dan moet u zich rechtstreeks tot de uitgever van deze kaarten wenden.

Wordt er fraude gepleegd met uw kaarten voordat u ze hebt laten blokkeren, dan bent u daarvoor gedeeltelijk zelf aansprakelijk. U moet dan tot 150 euro van de schade zelf betalen. Nadat u de kaart hebt laten blokkeren, bent u niet meer aansprakelijk voor eventueel misbruik. Uiteraard wordt daaraan wel altijd een grondig onderzoek gekoppeld. Blijkt dat u niet helemaal vrijuit gaat, dan moet u uiteraard zelf voor de volledige schade opdraaien. Wilt u misbruik en fraude vermijden, dan kunt u dus maar best erg voorzichtig zijn met uw krediet- en betaalkaarten. Maar maak er vooral een prettige vakantie van.

Frida Deceunynck

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud