Hoe rendabel is uw belegging?

Beleg nu @euro; 10.000 en behaal een rendement van 40 procent! Met zo'n slogans proberen bankiers spaarders te lokken. Maar welk rendement behaalt u écht?

Met rendementen wordt heel wat gegoocheld. Een rendement van bijvoorbeeld 40 procent spreekt tot de verbeelding. Maar als die interest pas na 8 jaar wordt uitbetaald, wordt het al heel wat minder spectaculair. Op het eerste gezicht komt dat overeen met 5 procent per jaar. Maar ook daarmee wordt de werkelijkheid nog te mooi voorgesteld. Vermits het eindbedrag pas na acht jaar wordt uitbetaald, mist u al die tijd de rente op uw rente. En dat moet u in mindering brengen van uw werkelijke rendement. Omgerekend per jaar komt het rendement in dit voorbeeld uit op 4,30 %. Als daar nog roerende voorheffing af moet, krijgt u een netto-rendement van 3,73 procent. En rekent de bank ook nog eens drie procent instapkosten aan, dan houdt u nog slechts een jaarlijks rendement van 3,34 procent over. Dat ziet er heel wat minder spectaculair uit dan onze 40 procent uit het voorbeeld!

Wil u het werkelijke rendement kennen van een belegging, dan kan u dat gemakkelijk uitrekenen met bijstaande berekeningsmodule.

Als 'beginkapitaal' vult u het totale belegde bedrag in, inclusief alle kosten die u moet betalen, zoals bijvoorbeeld de beurstaks, de premie voor de overlijdensdekking, de instapkosten,... De looptijd van de belegging dient u om te rekenen in maanden. Een looptijd van 8 jaar en één maand bijvoorbeeld, komt overeen met een looptijd van 97 maanden. Als eindkapitaal vult u tenslotte het bedrag in dat u aan het einde van de rit effectief in handen krijgt, dus na afhouding van eventuele uitstapkosten, roerende voorheffing of beurstaks. De berekeningsmodule doet de rest. Het 'netto rendement na kosten' is wat u werkelijk verdient aan uw belegging. In vakjargon het 'actuarieel rendement' genoemd.

Deze berekeningsmodule kan u gebruiken om het rendement te berekenen van tal van spaar- en beleggingsformules. Weet u op voorhand welk eindbedrag u in handen zal krijgen (bijvoorbeeld bij verzekeringsbons, kapitalisatiebons, aangroeibons...), dan kan u berekenen welk rendement u ermee zal behalen, rekening houdend met alle kosten en taksen. Maar ook nadien kan deze formule handig zijn om na te rekenen wat u precies heeft verdiend met een belegging waarvan u het rendement niet op voorhand kende, zoals bijvoorbeeld met een beleggingsfonds, een spaarboekje of een verzekeringsrekening. Kocht u op een bepaald moment voor € 10.038 (inclusief instapkosten en beurstaks) deelbewijzen van een beleggingsfonds en verkoopt u die na 47 maanden opnieuw voor € 12.456 (na afhouding van kosten), dan berekent u met deze formule in een handomdraai wat de belegging u heeft opgebracht (5,67 procent).

Frida Deceunynck

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud