Hoe werkt de nieuwe premieberekening voor uw spaarboekje?

(tijd) - Vanaf 1 januari 2006 moeten de banken de aangroei- en getrouwheidspremie op de spaarrekeningen op eenzelfde manier berekenen, bepaalt Didier Reynders (MR), de federale minister van Financiën. Hoe werkt de nieuwe premieberekening ? Wat is het voordeel voor de spaarder? Hoe wordt hij geïnformeerd over de nieuwe berekening? Wordt de strijd tegen de fiscale fraude op spaarboekjes verdergezet? De Tijd biedt een overzicht.

Omdat de banken en de verbruiksorganisaties na maanden onderhandelen geen consensus vonden over een doorzichtige berekening van de premies op spaarrekeningen, werkte minister Didier Reynders zelf een ontwerp van koninklijk besluit (KB) uit. Hij legt het ontwerp over een transparantere premieberekening vrijdag voor aan de ministerraad. De inhoud ervan geraakte dinsdag al bekend. We zetten de verschillende wijzigingen op een rijtje.

Hoe wordt de rente op de spaarboekjes berekend?

  • Vandaag: de dag na de storting begint de spaarrekening rente op te brengen. Bij een afhaling van spaargeld stopt de renteberekening zeven dagen voorafgaand aan de afhaling.
  • Vanaf 2006: de rekening begint rente op te brengen op de dag van de storting. Bij een afhaling stopt de renteberekening de dag vóór de afhaling.
  • Vandaag: de banken gebruiken verschillende berekeningsmethodes. Marktleider Fortis Bank werkt met quinzaines (een periode van 15 dagen). Wie op 22 februari stortte bij Fortis geniet de aangroeipremie vanaf de eerste dag van de quinzaine die volgt op de storting. Dat is 1 maart. ING België begint de aangroeipremie aan te rekenen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de storting. Wie op 2 maart stort bij ING begint vanaf 1 april een aangroeipremie te verdienen. De aangroeipremie is verworven als het nieuwe spaargeld gedurende zes maanden vanaf die datum op de rekening blijft staan.
  • Vanaf 2006: alle banken moeten het systeem van de quinzaines toepassen. Een storting op 10 februari levert bij alle banken vanaf 16 februari een premie op (de eerste dag van de quinzaine die volgt). Een storting op 22 februari leidt vanaf 1 maart tot een aangroeipremie (de eerste dag van de quinzaine). De regel van zes maanden verandert niet.
  • Vandaag: de premie is verworven voor spaargeld dat gedurende twaalf opeenvolgende maanden op de rekening staat. Voor een volgende getrouwheidspremie moet de spaarder nog eens twaalf maanden wachten.
  • Vanaf 2006: zodra de eerste getrouwheidspremie verdiend is, zijn de volgende getrouwheidspremies na elke zes maanden verworven. Wie na 18 maanden zijn spaarboekje leeghaalt, heeft twee keer de getrouwheidspremie op zak gestoken, zij het telkens voor een periode van zes maanden. Gedurende de eerste twaalf maanden verdient de spaarder eerst zes maanden aangroeipremie en vervolgens zes maanden getrouwheidspremie. Aangroei- en getrouwheidspremie zijn niet cumuleerbaar. In jaar twee wint de spaarder nog eens zes maanden getrouwheidspremie.

Hoe weet de spaarder wanneer hij zijn premies verdiend heeft?

Iedere keer dat hij een storting doet op zijn spaarrekening zal zijn bank op het rekeninguittreksel de data vermelden wanneer aangroei- en getrouwheidspremies verdiend zullen zijn, stelt Reynders voor. De banksector staat niet afkerig tegenover het voorstel.

Is het dossier van de premieberekening gekoppeld aan de strijd tegen de fiscale fraude op de spaarboekjes?

Tussen beide dossiers bestaat geen verband. Toch wil Reynders nog steeds ageren tegen de praktijk waarbij spaarders verschillende boekjes openen om de belasting op het sparen te ontduiken. Hij wil daartoe een gedragscode sluiten met de banksector om ervoor te zorgen dat elke spaarder bij dezelfde bank slechts 1 spaarrekening aanhoudt.

22807086

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud