Hoeveel kosten uw kinderen?

'Elk kind kost een huis', zo luidt een oude volkswijsheid. Maar hoeveel precies valt moeilijk te ramen. Hoe schat u bijvoorbeeld de extra kosten in omdat u een ruimere woning nodig heeft door de kinderen. Of de extra verwarmings-, water- en electriciteitskosten, de grote gezinswagen, enz. En wat doet u met de zogenaamde 'indirecte' kinderkosten, zoals het loon dat uw gezin moet derven omdat één van beide partners zijn job heeft opgezegd voor de kinderen. Niet eenvoudig om al deze kosten te vatten in één cijfer. Toch zijn wetenschappers erin geslaagd cijfers te plakken op de kost van een kind.

In ons land heeft vooral de Waalse wetenschapper Roland Renard op dit domein heel wat werk verricht. Het uitgangspunt van zijn onderzoek was erg pragmatisch : over welk extra inkomen moeten gezinnen met kinderen beschikken om er dezelfde levenstandaard op na te houden als kinderloze gezinnen? De cijfers zijn verbluffend. Heeft u één kind tussen 0 en 5 jaar oud, dan zou uw inkomen met 16 procent moeten stijgen om er dezelfde levensstandaard op na te kunnen houden als een gezin zonder kinderen. Of met andere woorden : de levensstandaard die een kinderloos paar erop na houdt met 1.000 euro per maand, kan door een gezin met een vijfjarig kind maar geëvenaard worden als het over 1.160 euro per maand beschikt. Voor een kind tussen 6 en 11 jaar oud loopt die meerkost op tot 20 procent. En zijn uw kinderen nog ouder, dan nemen de kosten nog verder toe (zie tabel onderaan).

In de veronderstelling dat een minimaal sociaal leefbaar inkomen voor een gezin zonder kinderen 1.250 euro per maand bedraagt, kan men nu ook gaan berekenen hoeveel een kind minimaal kost. Daaruit blijkt dat een kleuter (0 - 5 jaar) al minimaal 200 euro per maand kost. En hoe ouder het kind, hoe hoger de minimale kostprijs oploopt. Heeft u meerdere kinderen van verschillende leeftijden dan kan dat dus wel eens een erg dure grap worden. Aan vier tieners bent u bijvoorbeeld al snel 1.250 euro per maand kwijt.

Maar gelukkig staan tegenover de kosten ook 'inkomsten'. Zo is er in de eerste plaats de kinderbijslag die u maandelijks voor uw kinderen ontvangt.

Die volstaat echter niet om de volledige kinderkost te dekken. Heeft u slechts één kind, dan moet u per maand 125 à 250 euro 'opleggen', afhankelijk van de leeftijd, zo berekende de Bond voor Grote en Jonge Gezinnen ooit. En daarbij geldt uiteraard dat de 'opleg' toeneemt met de leeftijd van uw kind. Heeft u twee kinderen dan kosten die u samen, afhankelijk van hun leeftijden, per maand 200 tot 425 euro bovenop de kinderbijslag. Voor drie kinderen bedraagt de meerkost ongeveer 250 euro per maand als ze jong zijn tot zelfs 500 euro voor bijna volwassen kinderen. En voor een vier kinderen tenslotte loopt het bedrag op tot 250 à 625 euro per maand, afhankelijk van hun leeftijd.

Daarnaast geven uw kinderen ook recht op een fiks fiscaal voordeel. Een twee-oudergezin spaart per maand ongeveer 25 euro uit aan belastingen als er één kind is. Zijn er twee kinderen dan loopt de belastingbesparing op tot ongeveer 62,5 euro per maand en in gezinnen met drie kinderen stijgt dat fiscaal voordeel tot ongeveer 162,5 euro per maand. Een mooi extraatje, maar spijtig genoeg niet voldoende om de kosten van uw kinderen volledig te dekken.

Heeft u vier kinderen dan kan u met uw fiscaal voordeel wél in de buurt komen van wat uw kinderen u werkelijk kosten bovenop de gezinsbijslag.

Het fiscaal voordeel bedraagt dan namelijk ruim 300 euro per maand terwijl de Bond van Grote en Jonge gezinnen becijferde dat u bovenop de kinderbijslag nog ongeveer 250 à 625 euro nodig heeft om de kosten van uw kinderen te 'financieren', afhankelijk van hun leeftijden. Wie vier kleine kinderen heeft, is er financieel dus nog het best aan toe. Maar kleine kinderen worden groot. En dat zal u merken in uw portemonnee.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud