Advertentie

'Huidige fase economische cyclus gunstig voor obligaties'

'Het ogenblik is gunstig om meer in obligaties te investeren, al zullen ook de aandelen niet slecht presteren. Grondstoffen zijn daarentegen te mijden.' Dat zegt Trevor Greetham, de directeur activaspreiding van Fidelity.

(tijd) De Angelsaksische fondsenbeheerder lanceert een 'vierseizoenenfonds', waarbij de keuze van de effecten gebeurt volgens de huidige fase van de economische cyclus. Als er één ding zeker is over de beurs en de economie, is dat er na een dip steeds een hausse komt, en omgekeerd. Naargelang de cyclus zijn er verschillende effecten die beter in de markt liggen. Als je je investeringen aan de cyclus kunt aanpassen, verdien je extra geld. Op die redenering stoelt het 'vierseizoenenfonds' van Fidelity. Het fonds investeert zowel in aandelen, obligaties, grondstoffen en vastgoed,als cash. De standaardweging is 40 procent voor obligaties, 35 procent voor aandelen, 10 procent voor grondstoffen, 10 procent voor cash, en 5 procent voor vastgoed. Naargelang het punt in de cyclus mag het fonds de gewichten maximaal 10 procent naar boven of naar beneden aanpassen.

'De economische cyclus is in vier fases onder te verdelen', stelt Trevor Greetham.

  • 'De eerste is de eflatie (de maatregelen om de inflatie aan te wakkeren). De economische groei stokt, de centrale banken verlagen de rente. De inflatie daalt langzaam wegens de slabakkende groei. Obligaties doen het in zo'n omgeving uitstekend: de beleggers schuwen risico, en de lagere inflatie en lagere rente steunen de vastrentende producten.'
  • ' Daarna komt het economische herstel, dat gepaard gaat met een langzame klim van de inflatie. Aandelen doen het in zo'n omgeving uitstekend dankzij de stijging van de winstgroei bij de bedrijven. De centrale banken beginnen de rente op te trekken, maar dat heeft geen negatieve impact op de conjunctuur.'
  • 'De derde fase is de oververhitting. De bedrijven draaien op volle toeren. Dat zorgt voor een schaarste aan grondstoffen, waardoor die fors duurder worden en de inflatie piekt. Daardoor bereiken de rentevoeten van de centrale banken een top.'
  • 'De vierde en meestal kortste fase is de stagflatie. De inflatie stijgt nog altijd, maar de economische groei begint na de oververhitting af te nemen. Vrijwel alle effecten presteren slecht. Cash is koning.'

Macro-economie

Het grootste probleem is weten op welk punt in de conjunctuurcyclus we ons bevinden. 'We steunen ons in de eerste plaats op de macro-economie: we kijken naar trendindicatoren, voorlopende indexen en naar de markten zelf', stelt Greetham. 'Vooral de cijfers in de VS zijn belangrijk. De States zijn nog altijd de voorloper voor wat er in de rest van de wereld gebeurt. China is weliswaar een groeiende markt, maar een markt van 1,3 miljard producenten. De VS tellen 300 miljoen consumenten. Het zijn zij die het economische lot van de wereld bepalen.'

Greetham zet de belangrijkste economische signalen op een rij. 'De voorlopende Amerikaanse indicatoren wijzen op een vertraging. Tegelijk daalt de inflatie, en lijken de grondstoffenprijzen hun piek vorig jaar te hebben bereikt. De centrale bank zal de rente dus zeker niet verhogen. De woningmarkt in de VS is er bovendien slecht aan toe. Aangezien de Fed zijn rentebeleid via de hypotheekmarkt rechtstreeks doorgeeft aan de consument, zijn renteverlagingen niet uit te sluiten. Alles wijst dus op reflatie. Vermoedelijk hebben we van augustus tot september 2006 even in stagflatie gezeten, en voordien in 2006 in een oververhitting.'

'We verwachten dit jaar veel van obligaties. Zelfs in Europa, waar de Europese Centrale Bank de rente nog aan het verhogen is. Europa loopt immers altijd zo'n zes maanden achter op de VS. Dat was ook zo in 2001: toen de Fed de rente verlaagde, was de ECB ze nog aan het optrekken.'

'Toch mogen we de aandelenmarkten niet afschrijven. Aandelen presteren bij een reflatie meestal niet zo slecht, met een rendement van 6 procent per jaar. Je moet wel de juiste sectoren kiezen: wanneer de centrale banken hun rente verlagen, wil ik eerder banken en consumentgerichte bedrijven in portefeuille hebben dan cyclische ondernemingen.'

SM

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud