Huispersoneel: zorg dat het netjes verzekerd is

Ieder jaar stijgt het aantal gezinnen dat regelmatig of sporadisch een beroep doet op een hulp in het huishouden met enkele procenten. In de realiteit ligt het aantal nog beduidend hoger dan de 100.000 particulieren die we in de statistieken terugvinden. Er geldt namelijk niet altijd een registratieplicht voor huispersoneel. Uw poetsvrouw, die minder dan 24 uur per week is tewerkgesteld en dus niet moet worden ingeschreven, is daar het beste voorbeeld van. Maar over het verzekeren van deze personen bestaan nog steeds de grootste misvattingen. Er is maar één gouden regel: het sluiten van een ongevallenverzekering voor uw huispersoneel, ingeschreven of niet, is een wettelijke verplichting.

Sofie, 42 jaar, gehuwd en moeder van twee kinderen, is al zes jaar poetsvrouw bij een gepensioneerd echtpaar. Op weg naar het werk wordt Sofie aangereden door een auto en zij overlijdt aan haar verwondingen. De wet kent aan de man van Sofie een lijfrente toe van 6.693,27 euro en een tijdelijke rente van 3.346,56 euro per kind. Het totale kapitaal dat nodig is om deze rentes te betalen bedraagt 270.699,25 euro. Een bedrag dat ten laste valt van de opdrachtgever van Sofie, het gepensioneerde echtpaar. Zij zullen het geld moeten ophoesten - en dan hebben we het nog niet over de medische en de begrafeniskosten -, behalve indien ze kunnen terugvallen op een verzekering huispersoneel.

Hoe is dit mogelijk? De wet van 10 april 1971 biedt een goede bescherming voor de slachtoffers van een arbeidsongeval. Zelfs als uw poetsvrouw of klusjesman niet is aangegeven, zelfs als u zichzelf niet ziet als hun deeltijdse 'werkgever', verplicht de wetgeving u voor hen een verzekering af te sluiten tegen arbeidsongevallen. U bent in ieder geval verplicht hen te vergoeden. Indien u dit niet doet, gebeurt dit door het Fonds van Arbeidsongevallen, dat zich daarna tot u kan wenden.

Drie elementen zijn in deze materie van belang. Vooreerst het verplicht karakter: iedereen die huispersoneel aanstelt, is bij wet verplicht een arbeidsongevallenverzekering te onderschrijven. Het criterium 'zwartwerk' of 'niet-ingeschreven personeel' is daarbij niet relevant. Ook in deze omstandigheden moet in een arbeidsongevallenverzekering voorzien zijn, als de werkgever of opdrachtgever boetes en terugvorderingskosten van het Fonds voor Arbeidsongevallen wil vermijden.

Ten tweede: er moet sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Dit hoeft zelfs geen schriftelijke overeenkomst te zijn. Zelfs als u met deze personen enkel een mondelinge overeenkomst hebt, worden zij beschermd door de wet op de arbeidsongevallen. De overeenkomst impliceert wel een ondergeschikt verband (leiding, gezag en toezicht door de opdrachtgever) en de uitbetaling van een loon in geld of natura.

En ten derde: het takenpakket van de aangestelde moet passen, in het privéleven van het gezin. Het is duidelijk dat de term 'huispersoneel' niet alleen slaat op de traditionele poetsvrouw, maar dat de regelgeving ook van toepassing is op de tuinman, klusjesman, privé-chauffeur, kinderoppas, butler, privé-verpleegster.

Maar wat met uw onbezoldigde tijdelijke helpers? Iedereen doet wel eens een beroep op de hulp van familie, vrienden, kennissen of buren. Dit gebeurt meestal als vriendendienst, zonder dat er sprake is van enige bezoldiging. Hier geldt de verplichte verzekering dus niet, maar toch doet u er het best aan, al was het maar uit morele overwegingen, om een verzekering te kiezen die ook deze categorie van helpers in de dekking mee opneemt.

Verder zijn er toch enkele categorieën van werknemers voor wie de particuliere werkgever geen arbeidsongevallenverzekering hoeft te sluiten. Daartoe behoort het huispersoneel dat wordt ingeschakeld via het PWA-stelsel of via het systeem van dienstencheques. En doet u een beroep op een babysit die is ingeschreven bij de Bond van Grote en Jonge Gezinnen, hoeft u daarvoor ook geen aparte verzekering af te sluiten. U controleert wel het best of ook de ongevallen op de weg, wanneer de babysit de verplaatsing zelf doet, meeverzekerd zijn in de polis van de Bond.

Een grote misvatting is dat de gezinsaansprakelijkheidspolis - de 'familiale' - ook voldoende zou zijn voor het huispersoneel. De verzekering dekt enkel de schade veroorzaakt door uw huispersoneel aan derden. De lichamelijke schade geleden door een persoon die voor u werkt, kan enkel worden verzekerd door een polis Huispersoneel.

De verantwoordelijkheid van de werkgever voor de schade die zijn werknemers aan derden veroorzaken, is ook van toepassing op de particuliere opdrachtgever die huispersoneel tewerkstelt. Een goede familiale polis dekt die verantwoordelijkheid. De combinatie van de familiale polis en polis Huispersoneel is dan ook een sluitende verzekeringscombinatie.

Wat als u niet verzekerd bent? De wet geeft geen geschenken in dat geval. De slachtoffers van een arbeidsongeval worden volledig beschermd door de wet van 1971. Indien de opdrachtgever geen arbeidsongevallenverzekering gesloten heeft voor zijn huispersoneel, zal het Fonds van Arbeidsongevallen in eerst instantie de vergoedingsverplichtingen overnemen, zodat het slachtoffer nooit in de kou komt te staan. Deze vergoedingen hebben zowel betrekking op rentes, medische kosten, ziekenhuisopnamekosten, kosten voor protheses en eventuele begrafeniskosten.

Kortom, volledig conform de arbeidsongevallenwetgeving. Nadien zal het Fonds de volle 100 procent van deze vergoedingen van de werkgever terugvorderen. Verder loopt de werkgever die in gebreke gebleven is, nog het risico op een geldboete van 128,91 tot 2.478,94 euro en een gevangenisstraf van één maand. Voor ongeveer 40 euro per jaar bespaart u zich dus heel wat zorgen en moeilijkheden.

De auteur is directeur bij Van Lanschot Verzekeringen

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud