Huurprijs mag 1,60 procent hoger

(tijd) - Voor veel huurcontracten vindt de aanpassing van de huurprijzen op 1 januari plaats. Rekening houdend met de evolutie van de gezondheidsindex mag de huur 1,60 procent hoger. Maar niet alle huurprijzen mogen op 1 januari aangepast worden. De regel is dat de huurprijsaanpassing moet plaatsvinden op de verjaardag van de inwerkingtreding van het contract.

Het gebruik van de gezondheidsindex geldt voor alle huurovereenkomsten en niet enkel voor contracten van woningen en appartementen. De basisformule voor de berekening van de aanpassing van de huurprijzen is: basishuurprijs vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer gedeeld door het aanvangsindexcijfer.

De basishuurprijs is doorgaans de huurprijs die bij aanvang van de huurovereenkomst werd overeengekomen. Het kan echter ook een nieuwe huurprijs zijn die in de loop van de verhuring werd overeengekomen of die uit een vonnis voortkomt. De basishuurprijs mag nooit de door de huurder verschuldigde kosten en lasten bevatten.

Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand waarin de basishuurprijs werd vastgesteld. Het gaat om de index van de consumptieprijzen voor de huurprijzen die overeengekomen werden voor 1 februari 1994, de datum waarop de eerste gezondheidsindex werd gepubliceerd. Voor contracten na die datum geldt de gezondheidsindex.

De nieuwe index is de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst (en dus niet van de maand van het sluiten van de huurovereenkomst). De indexering gebeurt niet automatisch. De verhuurder moet dit schriftelijk aan de huurder vragen. De vraag heeft geen terugwerkende kracht, behalve voor de drie maanden voorafgaand aan de maand van de aanvraag.

WB

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud