Kleinere banken maken woonkrediet goedkoper

(tijd) - De dalende marktrente zet Argenta Spaarbank, CBHK en Centea aan om hun tarieven op woonkredieten te verlagen. CBHK en Argenta knippen in de formules met een vaste rente op 15 en 20 jaar. Centea maakt een eerdere tariefverhoging ongedaan.

De Belgische tienjarige marktrente bevindt zich op het laagste niveau sinds juni 1999. De aanhoudende malaise op de aandelenmarkten is daar debet aan. De lagere aandelenkoersen leiden tot een vlucht naar vastrentende overheidsobligaties. Daardoor stijgen hun koersen en daalt hun rendement, een maatstaf voor de marktrente.

De lagere markrente is geen goede zaak voor kasbonbeleggers en beleggers in andere vastrentende producten. Kandidaat-kredietnemers spinnen er wel goed garen bij. Argenta Spaarbank en CBHK zetten het mes in de tarieven van hun woonkredieten voor de formules met een vaste rente op 15 en 20 jaar.

Argenta verlaagt vandaag het tarief voor de formule '15/5', waarbij de rente de eerste 15 jaar vastligt met 5 basispunten tot 5,80 procent. Wie een woonkrediet opneemt tegen een vaste rente over 20 jaar betaalt het tarief van 6,05 procent in plaats van 6,15 procent.

CBHK verlaagt dinsdag het tarief voor de formule met een vaste rente op 15 jaar met 5 basispunten tot 6,05 procent. Het tarief voor de formule '20 jaar vast' zakt met 10 basispunten tot 6,30 procent. De Argenta-tarieven gelden voor formules waarbij de quotiteit, de verhouding tussen het ontleende krediet en de waarde van de woning, minder dan 80 procent bedraagt. De CBHK-tarieven tellen voor een quotiteit van 70 procent of minder.

Inmiddels verlaagde Centea begin deze week ook zijn tarieven. Volgens een woordvoerder maakte de bank daarmee haar tariefverhoging op 27 augustus ongedaan. Voor de formule '15 jaar vast' hanteert de bank een basistarief, exclusief kortingen, van 6,40 procent. Het basistarief voor de '20 jaar vast' ligt opnieuw op 6,85 procent.

Marktleider Fortis Bank verlaagde midden augustus zijn tarieven, en kreeg navolging van de andere grote banken.

DM

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud