KPN wil 3 beursnoteringen beëindigen

KPN heeft het voornemen aangekondigd om de beursnoteringen in New York, Londen en Frankfurt te beëindigen. Verder wil het Nederlandse telecomconcern, eigenaar van Base, de registratie voor de US Securities Exchanges Act stop zetten.

(tijd/betten) - KPN wil in het eerste kwartaal van 2008 de notering van American Depositary Receipts ('ADR's') aan de beurs van New York en van gewone aandelen KPN aan de beurzen van Londen en Frankfurt intrekken. Voortaan zal alle handel in gewone aandelen van het bedrijf via Euronext Amsterdam verlopen.

De raad van bestuur en de raad van commissarissen van KPN willen de noteringen stop zetten, omdat:

  1. De handel in KPN-stukken op de beurzen van New York, Londen en Frankfurt zeer klein is
  2. De kosten die KPN maakt om te voldoen aan de eisen voor notering aan de drie beurzen erg hoog zijn

KPN zal een Form 25 indienen bij de Amerikaanse toezichthouder SEC om de notering aan de NYSE in te trekken. Is deze 'delisting' een feit, dan zal KPN een Form 15F bij de SEC indienen om ook de registratie ten behoeve van de US Securities Exchange Act door te halen. Met het indienen van Form 15F worden de bij deze registratie behorende verslaggevingseisen voor KPN onmiddellijk opgeschort.

De opheffing van de registratie door KPN heeft ook betrekking op de in US dollar luidende obligaties die KPN in 2000 uitgaf. Een en ander heeft geen gevolgen voor de verplichtingen van KPN aan de obligatiehouders. Het jaarverslag en de jaarrekening van KPN blijven, evenals andere informatie die voor beleggers van belang is, op de website van het concern verschijnen, zoals voorgeschreven in U.S. Securities Exchange Act.

Marcel Smits, CFO van KPN: "De afschaffing van onze meervoudige beursnoteringen en de bijbehorende complexiteit maakt deel uit van het algemene streven naar een meer eenvoudige en kosteneffectieve bedrijfsvoering.Gezien de voortgaande mondialisering van de kapitaalmarkten zijn wij ervan overtuigd dat wij met alleen een notering aan Euronext Amsterdam in onze toekomstige kapitaalbehoefte kunnen voorzien."

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud