Laatste KB's fiscale amnestie gepubliceerd

(tijd) - De laatste uitvoeringsbesluiten over de eenmalige bevrijdende aangifte (EBA) of fiscale amnestie zijn op 14 januari in het Staatsblad gepubliceerd. De KB's leggen onder meer de voorwaarden vast wanneer zwart geld kan worden geregulariseerd tegen het gunsttarief van 6 procent. Opmerkelijk is dat wie herinvesteert in auto's, minibussen, computers en randapparatuur niet kan genieten van het gunsttarief.

Wie zijn zwart of grijs geld regulariseert en drie jaar herinvesteert, komt in aanmerking voor het gunsttarief van 6 procent. Herinvesteren kan in:

- de aankoop, het bouwen of renoveren van een onroerend goed gelegen in een EU-lidstaat;

- de aankoop van materiële vaste activa die voor een beroepswerkzaamheid worden gebruikt. Investeringen in auto's, minibussen, computers en randapparatuur komen niet in aanmerking;

- het kopen van effecten. Het moet gaan over effecten op naam of effecten die op een rekening op naam worden geplaatst;

- inschrijven op en betalen van aandelen die een vennootschap uitgeeft bij een oprichting of kapitaalsverhoging;

- gelddeposito's met uitzondering van spaarboekjes. Het geld kan ook op een zichtrekening wordt geplaatst voor een periode van uiterlijk drie maanden;

- het betalen van een premie bij het afsluiten van een levensverzekering of kapitalisatieovereenkomst bij een verzekeringsonderneming.

Wie van het gunsttarief van 6 procent gebruikmaakt of effecten aan toonder regulariseert, moet een extra waarborg van 6 procent laten blokkeren bij de instelling waar de aangifte wordt gedaan.

Blijven het zwart geld of de effecten in het buitenland staan, dan moet een aangifte bij de federale overheidsdienst Financiën worden gedaan. In dat geval moet een zakelijke zekerheid, een bankwaarborg of een persoonlijke zekerheid van 6 procent worden overgemaakt.

De Raad van State plaatst vraagtekens bij het waarborgsysteem. Volgens de Raad kan dit 'complexe systeem' niet via een KB worden geregeld. Het op voorhand storten van de waarborg is vanuit juridisch oogpunt onmogelijk, merkt de Raad op.

Om de waarborg terug te krijgen, moet de persoon die gebruik heeft gemaakt van de fiscale amnestie tussen 1 februari en 30 juni 2008 aantonen dat hij de vereiste deponerings- of investeringsvoorwaarden heeft voldaan. Bij betwistingen kan een geschillencollege oordelen. De voorzitter van het college is een vertegenwoordiger van de financiële sector.

Er raakte ook bekend dat een rondzendbrief wordt voorbereid waardoor de mogelijkheid vervalt een spontane aangifte van vroeger verzwegen inkomsten te doen. Op basis van die regeling hebben belastingcontroleurs, zeker de jongste jaren, op grote schaal de boetes van berouwvolle spaarders kwijtgescholden of verminderd. De grijze inkomsten werden dan voor de laatste drie of vijf aanslagjaren belast met een boete van enkele procenten.

20869350

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud