'Lagere schenkingsrechten zijn erg gunstig voor fiscale amnestie'

(tijd) - De fors verlaagde schenkingsrechten voor roerende goederen in Vlaanderen maken het voor ouderen erg aantrekkelijk in te gaan op de fiscale amnestie. Dat blijkt uit een brief van Bank Degroof aan haar cliënten. De nieuwe regeling, die ingegaan is op 1 januari 2004, beperkt de belastingtarieven bij een officiële schenking tot 3 of 7 procent. Ook als een schenker binnen de drie jaar na de gift overlijdt.

De Vlaamse minister van Begroting, Dirk Van Mechelen (VLD), vulde op 1 januari de fiscale amnestie aan met een opmerkelijk fiscaal initiatief. Op die datum voerde de Vlaamse regering namelijk een forse verlaging door van de registratierechten bij schenking van roerende goederen. Voor schenkingen aan een echtgenoot of afstammelingen in rechte lijn (kinderen en kleinkinderen), betaalt de schenker nu een vast tarief van 3 procent. Voor het eerst worden bij die categorie ook de samenwonenden geteld, als zij althans kunnen bewijzen dat zij gedurende minstens 1 jaar een huishouden delen. In alle andere gevallen is het nieuwe tarief 7 procent.

Voordien konden de schenkingsrechten in rechte lijn progressief oplopen tot 27 procent. Niet-familieleden moesten in sommige gevallen zelfs 80 procent van de schenking betalen. Een bijkomend voordeel is dat de roerende goederen waarop de schenkingsrechten zijn betaald, volledig buiten de latere erfenis blijven. Op die manier kunnen ze de erfenis niet in een hogere belastingschijf duwen.

De nieuwe regeling moet een schenking via een Vlaamse notariële akte aantrekkelijker maken. Nu gebeurt dat nauwelijks, waardoor de overheid het gros van de schenkingsrechten voor roerende goederen misloopt. De Vlamingen kiezen vandaag namelijk massaal voor de methode van een handgift om roerende goederen, zoals geld en toonderaandelen, door te geven aan de volgende generatie. Op een handgift moeten ze immers geen successierechten betalen. Het nadeel is wel dat de schenker nog minstens drie jaar na de handgift in leven moet blijven. Zo niet moeten de begunstigden alsnog successierechten betalen.

Snel en risicoloos

Bij de officiële schenking via een notariële akte valt de wachttermijn van drie jaar echter weg, wat zorgt voor een aantrekkelijke rechtszekerheid, in het bijzonder in combinatie met de fiscale amnestie. Als een oudere spaarder nu in een adem zijn zwart of grijs geld wil repatriëren en doorschuiven naar de volgende generatie, kan hij dat in principe onmiddellijk. Ook voor de populaire aandelen aan toonder. In dat geval moet hij kiezen voor een eenmalige bevrijdende aangifte (EBA) met een fiscale boete van 9 procent, gevolgd door een schenking bij notariële akte waarop hij nog slechts 3 procent betaalt.

'Voor een billijk tarief van 12 procent kan een spaarder zijn zwart en grijs geld dus risicoloos en snel doorschuiven naar de volgende generatie', zegt Olivier van Belleghem, het hoofd vermogensplanning bij Bank Degroof.

Als de zwartspaarder dat toch nog te veel zou vinden, kan hij ook kiezen voor een EBA met de lagere fiscale boete van 6 procent. Maar dan moet hij het gerepatrieerde geld drie jaar herinvesteren in door de wet voorgeschreven activa. 'Het geld staat in dat geval drie jaar vast. Pas dan kan hij het schenken aan zijn vrouw, kinderen of kleinkinderen tegen het vaste tarief van 3 procent. In ruil betaalt de spaarder in dit scenario in totaal wel iets minder, namelijk 9 procent', legt Van Belleghem uit.

'Bovendien is het belangrijk om te weten dat het mogelijk is voor hand- of bankgiften waarvan de termijn van drie jaar nog niet achter de rug is, alsnog de 3 of 7 procent registratierechten te betalen om meteen van de voordelen te kunnen genieten', schrijft Bank Degroof in een brief aan haar cliëntèle. Daarin roept de vermogensbank haar cliënten op hun successieplanning te herbekijken.

'Uit de commentaren konden wij opmaken dat veel senioren met spaargeld in het buitenland twijfelen om deel te nemen aan de fiscale amnestie. De nieuwe regeling voor de schenkingsrechten zal wellicht velen van hen over de streep trekken. Het geeft hun een aantrekkelijk en veilig alternatief voor de huidige, pragmatische successieplanning en het vaak nerveuze spel met titels in koffers', verduidelijkt Van Belleghem de aanleiding voor de opmerkelijke brief.

De nieuwe regeling geldt enkel voor schenkingen in Vlaanderen, voor een Vlaamse notaris en door een schenker die zijn fiscale woonplaats in de vijf jaar voor de schenking het langst in Vlaanderen heeft gehad. 'Die bepaling moet vermijden dat Waalse vermogenden hun hoofdverblijfplaats veranderen, enkel en alleen om van de veel gunstiger Vlaamse schenkingsregeling te kunnen genieten', aldus Van Belleghem.

NT

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud