Advertentie

Maatregelen tegen fiscale fraude

(tijd) - Tesamen met het wetsontwerp over de fiscale regularisatie van buitenlandse tegoeden, heeft de regering Verhofstadt ook maatregelen afgesproken om de strijd tegen fiscale fraude op te drijven.

De antifraudemaatregelen die de ministerraad goedkeurde, hebben in de eerste plaats betrekking op de interne werking van de fiscale administratie. Zo kan door de verdere informatisering de uitwisseling van gegevens tussen verschillende diensten verbeterd worden.

Andere bepalingen hebben betrekking op de protocollen die de fiscale administratie heeft afgesloten met fraudegevoelige sectoren zoals de petroleum-, tabaks- en alcoholsector.

Daarnaast wordt de vergoedingsgrens verhoogd waarvoor een verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting geldt. Nu is dat tarief van toepassing indien aan een bedrijfsleider of andere persoon een vergoeding van minstens 24.500 euro wordt gegeven. Dat bedrag wordt geleidelijk verhoogd tot 36.000 euro in 2008.

Het kapitaal voor een éénpersoons-BVBA (minimaal 18.600 euro) moet niet langer voor de helft, maar voor tweederde volgestort worden, dus 12.400 euro..

Tenslotte heeft de regering beslist dat de cel die binnen de fiscale administratie werkt aan de recuperatie van de achterstallen haar activiteiten kan voortzetten.

Het wetsontwerp dat de Europese witwasrichtlijn omzet werd al in de vorige legislatuur ingediend, maar raakte niet behandeld. De tekst werd nu op een aantal punten aangevuld. Het ontwerp breidt het toepassingsgebied van de huidige antiwitwaswetgeving uit van drugsgeld naar geld dat verdiend werd bij andere criminele activiteiten zoals corruptie en fraude met betrekking tot de Europese begroting.

De meldingsplicht wordt eveneens vergroot. Naast de bankinstellingen worden ook de advocaten en bepaalde handelaren verplicht om gelden van verdachte oorsprong te melden aan de witwascel CFI.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud