Man verdient gemiddeld 15 procent meer dan vrouw

De loonkloof tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers bedraagt 15 procent. Ze is het hoogst bij hoger opgeleiden en is de jongste jaren nauwelijks afgenomen.

(tijd) De zwakkere positie van de vrouwen is aan veel factoren te wijten. Vrouwen werken meer deeltijds, werken in beroepen en sectoren die slechter betalen en hebben minder anciënniteit. Toch blijft ruim de helft van het loonverschil onverklaarbaar.

Dat blijkt uit het gisteren voorgestelde rapport 'De loonkloof tussen mannen en vrouwen - 2007'. Het gaat lang niet om het eerste onderzoek naar de sociale ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Hier gaat het wel om het eerste officiële onderzoek naar dit fenomeen. Daarvoor hebben de Federale Overheidsdienst Economie en het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen de handen in elkaar geslagen. Hun basis was de Enquête naar de Structuur en de Verdeling van de Lonen. Daarvoor worden jaarlijks ruim 8.000 bedrijven met samen meer dan 100.000 werknemers ondervraagd. Een beperking is dat de overheidssector, het onderwijs en de gezondheidszorg (nog) niet in de steekproef zitten.

De eerste vaststelling is dat de gemiddelde vrouw slechts 85 procent van het loon van de gemiddelde man verdient. In absolute bedragen bedroeg het verschil in 2004 2,1 euro per uur. Als dat verschil werd weggewerkt zouden alle vrouwen samen dat jaar 3,267 miljard euro meer verdiend hebben.

Maar het ziet er niet naar uit dat dat snel zal gebeuren. In de onderzochte periode 1999-2004 nam het verschil slechts heel licht af bij de voltijdsen. Bij de deeltijds werkenden nam de kloof nog toe.

Hoger geschoolden

Opmerkelijk is dat de loonkloof het grootst is bij de hoger geschoolden. De loonkloof neemt ook toe met de leeftijd en de anciënniteit. Mannen maken dus veel sneller carrière.

Er zijn wel grote verschillen per sector. 'Kampioen inzake discriminatie' is de sector confectie en bont. Daar verdient een vrouw amper de helft van een man. Meestal blijkt de kloof het grootst te zijn in de sectoren met veel vrouwelijke tewerkstelling.

IB

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud