Moerman weerlegt kritiek Test-Aankoop op vrijmaking elektriciteitsmarkt

(belga) - Minister Fientje Moerman weerlegt de kritiek van consumentenorganisatie Test-Aankoop over de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt. De organisatie trok donderdag, negen maanden na de liberalisering, aan de alarmbel over de houding van de regering ten opzichte van die elektriciteitsmarkt.

"In tegenstelling tot de beweringen van Test-Aankoop heeft de overheid wel de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat er voldoende producenten op de Belgische markt komen", zegt Moerman. "Tijdens de ministerraad van Gembloux werd immers beslist dat een kwart van de productiecapaciteit ter beschikking moet worden gesteld van andere actoren. Ondertussen is ook een bijkomende producent op de markt actief geworden: EDF."

Anders dan wat Test-Aankoop beweert, is het helemaal niet meer nodig dat consumenten het zogeheten "immaterieel dividend" betalen, zo gaat de minister verder. "Het volstaat dat zij van leverancier veranderen, een voordeel dat hen precies wordt geboden door de vrijgemaakte markt."

De gratis kilowatturen waarvan Test-Aankoop stelt dat ze niet gratis zijn, werden ingevoerd door het Vlaamse Gewest en betreffen een louter Vlaamse bevoegdheid, luidt het.

Het feit dat er verschillende distributietarieven zijn, is een logisch gevolg van de vrijmaking van de markt: er wordt gewerkt op basis van reële kosten, verhoogd met een billijke winstmarge. Aangezien de kosten sterk verschillen tussen de distributienetten onderling, is het ook logisch dat de tarieven verschillen, aldus Moerman.

Voor de consumenten in de nog niet vrijgemaakte markten van Brussel en Wallonië waarvoor de overheid nog steeds de tarieven bepaalt, zijn maatregelen in voorbereiding voor een tariefdaling. De daartoe voorziene wettelijke procedure werd opgestart. Dit zal tegen de zomer rond zijn, kondigt de minister aan.

Over de afwezigheid van een ombudsdienst zegt ze: "Tengevolge van een advies van de Raad van State is een ombudsdienst op federaal niveau niet bevoegd voor klachten van consumenten. De enige oplossing voor dit probleem is de oprichting van een ombudsdienst op het niveau van de gewesten, in samenwerking met het federale beleidsniveau." Volgens haar is hieromtrent reeds overleg met de gewesten opgestart.

De minister concludeert dat de feiten in schril contrast staan met het door Test-Aankoop opgehangen beeld.

21265690

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud