'Nederlandse prijzenoorlog steekt Belgische grens over'

(tijd) - Driekwart van de fabrikanten van consumentengoederen en voedingsretailers vreest dat er in België elk moment een prijzenslag kan uitbreken zoals in Nederland. Dat blijkt uit een enquête die de Vlerick Management School Gent Leuven hield op een bijeenkomst van vertegenwoordigers uit de sector.

De Nederlandse Ahold-dochter Albert Heijn verlaagde op 17 oktober 2003 de prijs van 1.200 producten. Met die prijsverlaging werd het startschot gegeven voor een prijzenoorlog die een jaar later nog steeds in het Nederlandse supermarktlandschap woedt. Hierdoor daalden de Nederlandse prijzen het voorbije jaar met zo'n 7 procent en begint het prijsverschil met ons land op te lopen. Daarbij rijst de onvermijdelijke vraag: kan België dat prijsverschil handhaven of staat ons land aan de vooravond van een prijzenoorlog zoals in Nederland?

Donderdag namen ruim 150 Belgische leveranciers van consumentengoederen, voedingsretailers en consultants deel aan een sectorconferentie. Onder de deelnemers werd een enquête gehouden. Een van de vragen peilde naar de kans dat de Nederlandse prijzenoorlog de Belgische grens oversteekt. Een kleine driekwart (73%) van de bevraagden denkt dat er een reële kans bestaat 'dat de Nederlandse prijzenoorlog overwaait naar ons land' en dat in België 'elk moment een prijzenslag kan losbarsten'. '13 procent antwoordde neutraal, terwijl 11 procent het min of meer oneens was met de stelling. 4 procent verwierp de mogelijkheid van een Belgische prijzenoorlog naar Nederlands voorbeeld', zegt Gino Van Ossel, professor retail van de Vlerick Management School Gent Leuven.

Daarmee waren de deelnemers van de conferentie duidelijk negatiever dan de sprekers in het afsluitende panelgesprek. De panelleden schatten de kans op een Belgische prijzenoorlog beduidend kleiner in. 'Zij oordeelden dat België al lang een prijzenoorlog kent waardoor er nog nauwelijks marge is voor verdere verlagingen. Bovendien leidt zo'n oorlog niet tot verschuivingen in de marktaandelen en is daarom zinloos. Daarnaast werd de Nederlandse consument een grotere prijsgevoeligheid toegedicht dan zijn Belgische collega. Bovendien is er nog de factor Colruyt. Doordat Colruyt telkens mee de prijzen verlaagt, valt er voor de speler die een prijzenoffensief start nauwelijks profijt te halen. Colruyt beent het prijsverschil telkens bij', verduidelijkt Van Ossel. Het panel was samengesteld uit drie vertegenwoordigers van fabrikantenzijde en twee retailers. GA

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud