Nog geen enkele elektronische belastingaangifte behandeld

(belga) - Wie zijn belastingaangifte via tax on web heeft ingediend, zal langer moeten wachten op een eventuele terugbetaling. Terwijl op 21 januari de eerste papieren belastingaangifte kon ingekohierd worden, is dat nog voor geen enkele elektronische aangifte gebeurd.

Dat bevestigt staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën Hervé Jamar op vraag van CD&V-kamerlid Carl Devlies.

Hoewel het de doelstelling van de minister van Financiën is om in oktober van het aanslagjaar te starten met de inkohieringen, startten de inkohieringen van de papieren belastingaangiften van het aanslagjaar 2004 pas op 21 januari 2005. Die vertraging is een gevolg van de problemen met de huisvesting van het nieuw geïnformatiseerd afdrukcentrum ten gevolge van de ramp in Gellingen.

Er blijkt ook een probleem bij het inkohieren van de elektronische aangiften: tot op heden werd nog geen enkele dergelijke aangifte ingekohierd. De softwarefouten in het systeem (onder meer inzake het aanrekenen van de bijkomende intrestaftrek) blijken nu ook te zorgen voor een tragere inkohiering, besluit de CD&V'er. "De belastingplichten die via internet een aangifte indienden zijn de dupe: zij zullen langer moeten wachten indien de inkohiering aanleiding geeft tot een terugbetaling. Ten vroegste in juni zullen zij hun terugbetaling ontvangen", aldus Devlies.

Jamar zegt dat de technische problemen opgelost zijn en dat deze maand wordt begonnen met de inkohiering van de elektronische aangiftes.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud