Ombudsman verzekeringen krijgt kwart meer klachten

(belga) - De ombudsman van de verzekeringen, Josette Van Elderen, heeft vorig jaar 2.094 geschreven klachten opgetekend, 24 procent meer dan in 2001. Op vijf jaar tijd verdubbelde het aantal klachten zelfs. Dat blijkt uit het jaarverslag van de ombudsman.

De toename is onder meer te verklaren door de grotere bekendheid van de ombudsman en door een mentaliteitswijziging van de consument. Die laat steeds nadrukkelijker zijn al dan niet gerechtvaardigde aanspraken gelden, aldus Van Elderen.

De meerderheid van de klachten (1.949) handelde over de verzekeringsmaatschappijen. Vierenvijftig procent bleek ongegrond. De andere klachten hadden betrekking op de zogenaamde tussenpersonen (makelaars) en op Datassur, de gemeenschappelijke database van de verzekeraars. Het RSR-bestand van Datassur verzamelt gegevens over mensen die opvallend veel betrokken waren bij ongevallen, over fraudeurs en wanbetalers.Zesenvijftig procent van de klachten werd ingediend door de vezekerden zelf.

In de tak 'motorrijtuigen' werden 707 klachten ingediend, 12 procent meer dan het jaar voordien. De sectoren 'Leven' en 'annulatie- en reisbijstandsverzekering' kregen respectievelijk 47 en 22 procent meer klachten.

Drieënzestig procent van alle klachten handelde over de schaderegeling. Onder meer het weigeren van een vergoeding, de vergoedingstermijn, het vergoedingsbedrag en de trage afhandeling van de dossiers zijn een reden voor de consument om een klacht in te dienen.

De klachten tegen verzekeringstussenpersonen gingen volgens Josette Van Elderen vooral over hun professionele houding (verkeerde of onvoldoende inlichtingen, verkoop van een onaangepaste polis of een wijziging van maatschappij zonder bericht). Achtenveertig procent van de klachten werd gegrond verklaard. De klachten tegen Datassur hadden dan weer betrekking op de tak 'auto'. Daar werd de helft van de klachten gegrond verklaard.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud