'Onderschatte productiviteit goed voor Europese markten'

Economen van UBS vinden de huidige situatie in Europa vergelijkbaar met die van de Verenigde Staten tien jaar geleden. Ze stellen daarbij dat de productiviteit in Europa kan versnellen.

(tijd) 'Tien jaar gerleden trokken de aandelen- en obligatiemarkten in de VS zich op aan de jarenlang aanhoudende productiviteitsgroei', zeggen de economen Stephane Deo en Amit Kara van UBS. Hun boodschap is dus erg positief, 'op voorwaarde dat de ECB adequaat reageert'.

De productiviteit is een belangrijke factor om het succes van een bedrijf of een economische regio in te schatten. De economen van UBS geven een verhelderend voorbeeld: 'Stel dat het bedrijf AAA één eenheid product maakt en daarvoor één arbeid en één eenheid kapitaal gebruikt. Indien AAA in het daaropvolgende jaar met dezelfde input anderhalf product kan maken, dan heet het dat zijn productiviteit met 50 procent gestegen is', schrijven Deo en Kara. 'Dat is een 'surplus' in economische termen, want het is een extra opbrengst die AAA kan aanwenden om zijn werknemers meer te betalen of om meer winst te maken.'

Sterk elixir

Productiviteit is dus een sterk elixir voor de economie. Iedereen beseft dat Europa economisch zwaar de duimen moest leggen voor de VS in het voorbije decennium. De meesten verwijzen daarbij naar Europa's achterstand op het vlak van de productiviteitsgroei. 'De door de informatietechnologie veroorzaakte productiviteitsversnelling ging aan Europa voorbij, zodat het continent achteruit boerde terwijl het merendeel van de ontwikkelde wereld vooruit ging', stellen de economen.

Die situatie kan volgens UBS veranderen. Sterker nog: eigenlijk klopt die situatie niet helemaal. Zeker niet als we naar beursratio's kijken, zoals winstmarge en rendement op geïnvesteerd kapitaal. 'Dat die ratio's in de voorbije jaren fors verbeterden, is een teken dat het productiviteitsniveau in de Europese bedrijven is gestegen. De veelvuldige positieve winstverrassingen geven een vergelijkbaar signaal.'

De vaststelling dat financiële ratio's op een sterke productiviteitsgroei wijzen en macro-economische ratio's tegelijk suggereren dat de Europese productiviteit maar zwakjes is, noemt UBS 'The Conundrum' ('het raadsel'). Maar de economen voorspellen dat die tegenstelling zal verdwijnen: 'De productiviteitsniveaus in de verschillende regio's hebben de neiging te convergeren. Het is immers gemakkelijker een innovatie te kopiëren (en het eigen productiviteitspeil op te krikken) dan zelf continu te innoveren.' Slotsom: Europa zal de VS wel bijbenen.

Goed voor markten

De door de heren van UBS geanticipeerde productiviteitsgroei belooft uiteraard veel goeds voor de Europese markten. Hoe hoger de productiviteit, hoe groter de winstmarges. Die gaan op hun beurt gepaard met betere resultaten, meer economische activiteit en dus hogere beurskoersen. De grafiek hiernaast toont de samenhang tussen beurs en productiviteit.

Tegelijk maakt een hoge productiviteit het mogelijk dat een relatief hoge economische groei kan samengaan met een relatief lage inflatie. Dat laatste is dan weer goed nieuws voor obligaties. Tenminste, indien de monetaire tenoren geen stokken in de wielen steken. Alan Greenspan, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank tijdens de jaren 90, zag al vroeg dat de Amerikaanse productiviteit een hoge vlucht kon nemen. 'En hij stemde zijn beleid daarop af, door het risico te nemen een meer expansief beleid te voeren dan volgens de modellen aangewezen was. De rente bleef relatief laag, zodat de economie volop kon groeien', looft UBS. 'Durft de Europese Centrale Bank eenzelfde pad te volgen? 'We twijfelen er aan', besluit UBS.

PHu

Foto Bloomberg

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud