Postkantoren moeten frankstukken omwisselen

(tijd) - Sommige postkantoren nemen geen frankstukken meer aan of aanvaarden ze enkel als de houder van de franken een postchequerekening heeft. Dat leert een rondvraag van De Tijd. Nochtans zijn de postkantoren verplicht om franken te aanvaarden.

'De kantoren mogen de munten niet weigeren. Ze moeten de franken zonder voorwaarden aannemen en de aanbieder kosteloos euro's in cash teruggeven', reageert Fred Lens, de woordvoerder van De Post. Hij zegt dat De Post alle kantoren een interne mailing zal sturen om ze erop te wijzen dat ze de vastgelegde procedure moeten volgen.

Wie frankstukken bezit, kan die nog tot eind dit jaar inleveren bij De Post en bij de hoofdzetel en de kantoren van de Nationale Bank (NBB). De NBB heeft een vestiging in Aarlen, Antwerpen, Bergen, Gent, Hasselt, Kortrijk, Luik en Namen. Maar door het uitgebreide kantorennet van De Post is het voor de meest bezitters van franken allicht veel makkelijker zich tot het plaatselijke postkantoor te wenden.

Vandaag zijn nog voor 191,2 miljoen euro frankstukken in handen van gezinnen. Dat is amper minder dan de 203,6 miljoen euro aan franken die eind 2002, een jaar na de introductie van de euromunten, in omloop was. 'Het is mogelijk dat bepaalde kantoren dachten dat ze geen franken meer moesten aanvaarden omdat de jongste jaren zeer weinig franken terugkeerden', zegt Lens.

De frankbiljetten kunnen onbeperkt in de tijd ingeleverd worden bij de Nationale Bank. Vandaag bezitten de Belgen nog voor 220,8 miljoen euro frankbiljetten. De biljetten keren veel sneller terug dan de munten. Eind 2002 was de tegenwaarde van de nog niet ingediende frankbiljetten bijna 300 miljoen euro, leren cijfers van de NBB.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud