Privacycommissie beperkt mogelijkheden banken voor opname telefoongesprekken

(tijd) - De commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer beperkt de mogelijkheid van banken om telefoongesprekken met hun cliënten op te nemen. Enkel in specifieke gevallen, zoals beurstransacties, én als de klant uitdrukkelijk op de hoogte wordt gebracht én als die akkoord gaat met de praktijk, mag het. De meeste banken zijn niet in orde met die regels.

De commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer startte begin dit jaar een onderzoek bij Deutsche Bank24. De bank liet haar klanten toen weten dat alle telefoongesprekken voortaan op band zouden worden opgenomen. De commissie was van mening dat die praktijk de privacy van de consument schaadde. Omdat gesprekken opnemen erg gebruikelijk is in de banksector, besliste de commissie haar onderzoek uit te breiden naar de hele sector. Ze ondervroeg 55 Belgische banken. 33 gaven toe dat ze de telefoongesprekken met hun klanten op band zetten.

De commissie stelt nu dat de banken enkel telefoongesprekken mogen bewaren als dat nodig is, met name om betwistingen te vermijden. De commissie aanvaardt dan ook dat telefonische beursorders, transacties uitgevoerd via phone banking en telefonische diensten in vermogensbeheer worden opgenomen. Andere telefoongesprekken, onder meer als de klant om inlichtingen vraagt of als de bank haar klant opbelt voor een actie, mogen niet worden vastgelegd.

De klant moet bovendien uitdrukkelijk worden geïnformeerd over de opnames en moet er ook zijn toestemming voor geven. Hier laten de meeste banken volgens de commissie nog verstek gaan. 'Meestal staat in de algemene voorwaarden van het bankcontract wel ergens vermeld dat telefoongesprekken kunnen worden opgenomen, maar het springt niet in het oog. Waardoor veel klanten het eigenlijk niet weten', zegt Nathalie Ragheno, de juridische adviseur bij de Belgische Vereniging van Banken (BVB). 'We bekijken nu samen met de banken hoe we de melding in de verf kunnen zetten. Of er een afzonderlijke brief komt om alle betrokken klanten toestemming te vragen, is nog niet duidelijk.'

Het volledige artikel kunt u lezen in De Financieel-Economische Tijd van 11 september

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud