Private banking zit in de lift

Alle in België actieve private bankiers beheren samen 'tegen de 100 miljard euro', stelt Frederic Vandenberghe van consultant McKinsey. Dat bedrag zat de jongste jaren fors in de lift door de fiscale amnestie en het einde van de effecten aan toonder.

(tijd) McKinsey verwacht ook de komende jaren een verdere groei. Hij maakt sinds 2002 een jaarlijks rapport op over de Europese markt voor private banking, de gepersonaliseerde bankdienst voor rijke cliënten. Het jongste rapport is gebaseerd op een enquête bij 68 Europese private banken en heeft betrekking op 2005.

Forse groei

Het meest in het oog springende resultaat van de studie is de forse groei van de private-bankingmarkt in België. De jongste drie jaar groeide die markt met gemiddeld 27 procent per jaar. België is daarmee de sterkste groeimarkt van Europa, bevestigt Vandenberghe. De groei van private banking in Europa bleef beperkt tot gemiddeld 12 procent per jaar.

Vandenberghe verklaart de 'uitzonderlijk hoge groei' in België door de fiscale amnestie en de geleidelijke afschaffing van de effecten aan toonder. Het effect van de fiscale amnestie zal verdwijnen, maar het einde van de papieren effecten kan ook de komende jaren nog geld naar de private banking kanaliseren, zegt Vandenberghe. McKinsey verwacht in ieder geval nog een verdere groei van private banking in Europa. Want de rijke Europeanen hebben slechts de helft van hun rijkdom ondergebracht bij private banken.

Profielen

Uit de studie blijken ook verschillen tussen de Belgische private-bankingklant en het gemiddelde Europese profiel. De Belgische private-bankingcliënt is iets ouder dan het Europese gemiddelde. In Europa zijn de veertigplussers goed voor 85 procent van de activa in private banking; in België is 92 procent van de private-bankingcliënten ouder dan veertig jaar.

De Belg heeft ook een grotere voorkeur voor beleggingen in fondsen dan de andere Europeanen. Een Belgische private-bankingklant belegt 42 procent van zijn geld in fondsen, tegenover een Europees gemiddelde van 30 procent.

JL

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud