Regering definieert begrip zware belastingfraude

De paarse meerderheid wijzigt de witwaswet van 1993. Die bepaalt welke verdachte transacties banken, advocaten, notarissen, vastgoedmakelaars en nog 26 andere beroepscategorieën moeten melden aan de antiwitwascel (CFI).

Ze moeten bijvoorbeeld alle witwasoperaties met drugsgeld of terrorismefondsen aangeven, maar ook alle transacties met geld dat afkomstig is van 'ernstige en georganiseerde fiscale fraude'.

De Raad van State waarschuwde de regering in mei vorig jaar dat het hoog tijd was om na jarenlange juridische twisten eindelijk duidelijk te maken wat het begrip 'ernstige en georganiseerde fiscale fraude' inhoudt. Het Hof van Cassatie noch de regering (bij de fiscale amnestie in 2004) kon een einde maken aan de controverse, merkte de Raad van State op.

In datzelfde advies bekritiseert de Raad van State ook de voornemens van de Parti Socialiste om - via een wetsvoorstel van Kamerlid Eric Massin - het begrip uit te breiden tot alle gevallen van belastingontduiking waarbij valsheid in geschrifte is gepleegd.

'Bij registratierecht is de meest gewone fraude het vermelden van een lagere prijs in de authentieke verkoopakte van een gebouw. Ook dat is een valsheid. Maar het is duidelijk dat dat type fraude niet moet vallen onder de witwaswet van 1993.'

De regering heeft nu een oplossing. Er komt een Koninklijk Besluit met indicatoren van 'ernstige en georganiseerde fiscale fraude'. En alle witwasmeldingsplichtigen moeten zich op die indicatoren baseren. Die verplichting wordt toegevoegd aan de witwaswet van 1993. Dat doet de regering via het nieuwe ontwerp van programmawet, dat het parlement nog voor de verkiezingen zal goedkeuren.

In het nieuwe KB zal staan dat 'valse stukken aanmaken of gebruiken' onvoldoende is als indicator van zware belastingfraude. De ernst van de fraude moet ook blijken uit de omvang van een transactie en de abnormale verhouding tot het vermogen van de persoon of het bedrijf dat de transactie doet.

Zware fraude heeft ook een 'georganiseerd' karakter, bepaalt de regering. Er moet sprake zijn van 'een constructie met opeenvolgende verrichtingen en/of de interventie van één of meerdere tussenpersonen, waarbij internationale of complexe mechanismen worden gebruikt.' Onder 'complex' verstaat de regering 'het gebruik van simulatie- of verbergingsmechanismen met onder andere bedrijvenstructuren of juridische constructies.'

De definitie zal zeker leiden tot meer meldingen aan de antiwitwascel, meldt de regering nog.

LB

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud