Regering geeft fiscale zondaars tweede kans

(tijd) - De federale regering voert vanaf volgend jaar een fiscale regularisatie in voor bedrijven en particulieren. Wie de voorbije jaren niet al zijn inkomsten heeft aangegeven, krijgt een eenmalige kans om dat bij de fiscus te melden. Hij hoeft enkel de verschuldigde belasting te betalen en geen boete of straf te vrezen. Dat is een van de opvallendste maatregelen die paars trof om de begroting voor 2006 uit het rood te houden.

Naar het voorbeeld van Nederland voert de regering-Verhofstadt een permanente regeling voor 'fiscale regularisatie' in. Volgend jaar zou ze 400 miljoen euro opbrengen, waarvan 300 miljoen euro eenmalig en 100 miljoen recurrent. De regeling valt in drie onderdelen uiteen.

Bedrijven die de voorbije jaren niet alle inkomsten hebben aangegeven en dat alsnog willen doen, zullen zich tot een speciale cel in de belastingadministratie kunnen wenden. De belastingdienst stelt dan een onderzoek in en bepaalt op basis daarvan hoeveel vennootschapsbelasting voor het betrokken aanslagjaar of -jaren moet worden bijbetaald. Omdat ze berouwvol zijn, legt de fiscus de bedrijven geen boete op en wordt er geen strafrechtelijke vervolging ingesteld.

Voor de particulieren komt er een gelijkaardige regeling, al moet nog worden beslist waar de aangifte moet gebeuren: centraal of bij de lokale belastingdienst. Zelfstandigen die een deel van hun inkomsten verborgen hebben gehouden voor de fiscus of loontrekkenden die wat in het zwart hebben bijverdiend en dat niet hebben aangegeven, kunnen op die manier bij de fiscus in het reine komen. Ook zij betalen de verschuldigde belastingen en riskeren geen fiscale boete of straf.

Voor bedrijven en particulieren geldt dat er van de regularisatiemogelijkheid maar één keer gebruik kan worden gemaakt.

Het derde deel van de regularisatieregeling heeft betrekking op roerende inkomsten van natuurlijke personen. Het is een soort tweede kans voor wie vorig jaar geen gebruikmaakte van de eenmalige bevrijdende aangifte (EBA), met dat verschil dat nu geen boete van 6 of 9 procent moet worden betaald, maar de gebruikelijke roerende voorheffing van 15 procent. Om de 'pentiti' aan te sporen dat snel te doen, geldt dat tarief maar van 1 januari tot 30 juni 2006. Van 1 juli 2006 tot 31 maart 2007 moet 20 procent worden betaald, nadien 25 procent. Anders dan bij de EBA is het geen anonieme regularisatie, maar de fiscus garandeert wel vertrouwelijkheid.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud