Regering herziet belasting op obligatiefondsen

(tijd) - De regering herziet haar begrotingsmaatregelen voor de obligatiefondsen. De roerende voorheffing van 15 procent komt er uiteindelijk alleen voor de meerwaarde op het obligatiegedeelte en niet voor het hele beleggingsfonds. Bovendien wordt enkel de meerwaarde sinds juli 2005 belast. De aanpassing komt er onder druk van de banken, die verbolgen waren over de regeringsmaatregelen.

Didier Reynders (MR), de federale minister van Financiën, kondigde eerder deze week een ingrijpende roerende voorheffing aan van 15 procent op beleggingsfondsen die meer dan 40 procent in obligaties investeren. Onder druk van de banken kwam hij vrijdag terug op die beslissing.

De roerende voorheffing van 15 procent is uiteindelijk niet van toepassing op de volledige meerwaarde van het beleggingsfonds, alleen op de opbrengst van de obligaties. Is het voor de bank niet mogelijk de meerwaarde op de obligaties afzonderlijk te becijferen, dan wordt toch de volledige meerwaarde belast.

Overigens slaat de heffing niet langer op de volledige meerwaarde van het beleggingsfonds, maar alleen op de meerwaarde bekomen sinds 1 juli 2005. Of de gekapitaliseerde rente én de meerwaarde van het deel obligaties in aanmerking komen voor de heffing, is nog geen uitgemaakte zaak. Daarover zitten de banken volgende week weer aan de tafel met de minister.

De roerende voorheffing op de obligatiefondsen stuitte de voorbije dagen op heel wat onbegrip. De enige uitweg om eraan te ontsnappen, was nog voor het einde van het jaar de obligatiefondsen in te ruilen voor aandelenfondsen. Een uitweg die Reynders zelf had aanbevolen omdat die het risicokapitaal, en dus de ondernemingen, ten goede kwam.

De banken zagen het niet zo. 'We kunnen als bankier toch geen honderdduizenden mensen aanmoedigen in aandelen te investeren in de plaats van in obligaties? En die mensen opzadelen met een financiële kater? Dat is onverdedigbaar', stelde Hugo Lasat, de directievoorzitter van Dexia Asset Management. Hij becijferde dat bij Dexia Bank alleen al 500.000 klanten een obligatiefonds bezitten.

Lasat wees erop dat de heffing vooral gevolgen heeft voor gepensioneerden. 'Die mensen houden gezien hun leeftijd een laag risicoprofiel aan. We kunnen die klanten nu niet aansporen 60 procent van hun centen in aandelen te stoppen. Dat tart alle verbeelding', zei Lasat.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud