Regering richt databank aanvullende pensioenen op

De ministerraad heeft een voorstel klaar om een databank op te richten waarin alle gegevens over aanvullende bedrijfspensioenen worden opgenomen.

(tijd) De databank zou bij de Rijksdienst voor Pensioenen worden opgericht, zodat de gegevens probleemloos kunnen worden gecombineerd met die over het wettelijk pensioen. Volgens de regering is de databank nodig om te waken over een correcte naleving van de regels over de fiscale aftrekbaarheid van de premies die voor een aanvullend pensioen worden betaald. Die bepalen dat de aftrek maar geldt zolang het gecombineerde wettelijke en aanvullende pensioen niet hoger is dan 80 procent van het laatst verdiende brutoloon.

Maar volgens Philippe Lambrecht, de secretaris-generaal van het VBO, 'schiet de regering met een bazooka naar een mug'. 'Dit ontwerp gaat veel verder dan nodig is om de naleving van die regel te controleren. In de praktijk krijgen we een echt pensioenkadaster dat raadpleegbaar is door de fiscus, maar ook door alle mogelijke overheidsdiensten. Lambrecht vreest dat het pensioenkadaster een nieuwe stap is naar een vermogenskadaster.

De werkgeverskoepel eist dat de regering de maatregel onverwijld intrekt en onderhandelingen begint met de werkgevers en alle betrokken partijen.

IB

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud