Samas: een typisch cyclisch aandeel

De Nederlandse Samas-groep neemt in Europa een leidende plaats in op het gebied van kantoorinrichting. De basis van de groep werd gelegd in 1923 met de oprichting van kantoorboekhandel Aspa in Zaandijk. De activiteiten breidden zich in de loop der jaren geleidelijk uit door het openen van nieuwe vestigingen en overnames. Zowel handelsbedrijven in kantoorbenodigdheden als kantoormeubel-fabrikanten werden overgenomen.

In 1977 werd de naam van de onderneming gewijzigd in Samas-groep. In 2001 had een herpositionering van de groep plaats nadat het fusieplan met Ahrend geen doorgang had gevonden en de kantoorartikelenactiviteiten aan Buhrmann werden verkocht. Hierdoor richt Samas zich nog uitsluitend op kantoorinrichting en daalde het personeelsbestand van 5.393 naar 3.539.

De huidige Samas-groep bezit met sterke lokale merken een vooraanstaande marktpositie in de Benelux, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk en enkele Oost-Europese landen. Van de omzet wordt 80 procent buiten Nederland behaald. Van het aantal medewerkers is ook 80 procent buiten Nederland werkzaam. In de Benelux opereert de groep onder de namen Aspa Kantoorinrichting, Assenburg, Erco en Aspa Buro. In Duitsland is Samas actief onder een hele reeks namen, waarvan sommige ook in Belgi? bekend zijn. Voor de kantoormeubelen wordt gewerkt met de namen Sch?rf, Forschritt, M?rkische B?rom?belwerke Trebbin en Nicki en voor de zitmeubelen bestaan de merken Drabert, Sitag, Martin Stoll en Viasit. In Frankrijk zijn de merknamen Roneo en Sansen.

De structurele ontwikkeling van de vraag in de markt voor kantoorinrichting wordt bepaald door de uitbreidings- en vervangingsvraag. Belangrijke factoren die de vraag be?nvloeden zijn met name het aantal administratieve werkplekken, de benodigde investering per werkplek en de levensduur van het product. De laatste twee factoren worden sterk be?nvloed door de ontwikkelingen van de functionele, ergonomische en design-eigenschappen van de producten en nationale wetgeving en EU-richtlijnen. Vervangingsinvesteringen in kantoormeubelen kunnen, gezien de aard van het product, vrij gemakkelijk worden uitgesteld. In een slechte economische context, zoals we nu kennen, worden dergelijke investeringen dan ook uitgesteld. Zodra de economie opleeft, mag worden verwacht, zij het met een zekere vertraging, dat de vraag toeneemt. Vooral het inhaaleffect van de uitgestelde vervangingsinvesteringen speelt hier een belangrijke rol. De toenemende individualisering van de vraag leidt tot uitbreiding van de assortimenten. Het gevolg is natuurlijk dat de productontwikkeling en een grotere productie de kosten doen stijgen. Alhoewel dit in het voordeel van een gefragmenteerde Europese markt lijkt te spelen, neemt de concurrentiedruk toch toe door een beginnende consolidatie. Alhoewel een leidende internationale groep zoals Samas hier geen last zou mogen van hebben, belet dit niet dat de druk op de marges toeneemt, vooral in het segment van de grotere Europese accounts. Om deze reden zijn ingrijpende extra kostenreductiemaatregelen en herstructureringen in uitvoering. In dit kader worden 700 vaste arbeidsplaatsen geschrapt.

De beleggers hebben duidelijk weinig vertrouwen in de resultaten van het lopende boekjaar. De koers bedraagt nauwelijks 5 euro. Begin juli schommelde de koers nog rond de 9 euro. Op basis van de huidige koers bedraagt het rendement 9.71 procent en de koers-winstverhouding 4,6. Deze cijfers verdisconteren duidelijk een winstdaling van minstens 50 procent en een halvering van het dividend. Samas is een erg cyclisch aandeel. Dit soort aandelen moet worden gekocht wanneer de zaken slecht gaan en de koers derhalve laag staat. De koers staat duidelijk laag, maar we hebben gezien de economische context grote vraagtekens bij de resultatenontwikkeling. Waarschijnlijk is het te vroeg om reeds te kopen. ES

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud