Soepeler gunstregime voor registratierechten

(tijd) - Wie vanaf 1 januari 2005 voor het eerst bouwgrond koopt, kan makkelijker gebruik maken van de regeling om tot 12.500 euro minder registratierechten te betalen. Hij moet niet langer binnen de drie jaar op de grond een huis zetten, maar binnen de vijf jaar. Ook het meenemen van de registratierechten wordt eenvoudiger. Vooral wie een tijdje niet in zijn huis woonde, of gescheiden is, zal de voordelen merken. Dat schrijft De Tijd.

De Vlaamse regering kondigde deze zomer in het regeerakkoord aan dat ze meer mensen eigenaar wil maken van een woning. Volgens de Vlaamse minister-president, Yves Leterme (CD&V), beschikt wie in zijn eigen huis woont over zijn of haar 'eigen zilverfonds', een verzekering voor de toekomst. De Vlaamse regering vereenvoudigt daarom het systeem om minder registratierechten te moeten betalen op een woning of een bouwgrond. De beslissingen staan in het ontwerp van programmadecreet, dat de maatregelen bevat die de begroting voor 2005 helpen uitvoeren.

Sinds 1 januari 2002 moet wie voor het eerst eigenaar wordt van een woning in het Vlaams Gewest de eerste 12.500 euro aan registratierechten niet betalen. Voor wie een bouwgrond koopt, geldt sindsdien dezelfde regeling, maar dan moet de eigenaar wel binnen de drie jaar een huis zetten op zijn grond en er wonen. Vanaf 1 januari 2005 wordt die termijn verlengd tot vijf jaar. De regering wil op die manier mensen aanzetten om braakliggende grond te bebouwen.

Wie al onroerend goed bezit, kan sinds 1 januari 2002 de registratierechten gedeeltelijk 'meenemen'. Een eigenaar die zijn oud huis van de hand doet en een nieuwe woning koopt, moet tot maximaal 12.500 euro minder rechten betalen. De voorwaarde was wel dat hij of zij op het moment van de verkoop in de oude woning verbleef. Dat criterium wordt vanaf 1 januari 2005 soepeler. Ook wie tot anderhalf jaar voor de verkoop in de woning verbleef, kan nu de registratierechten meenemen.

Ook voor wie scheidt en uit de gezinswoning trekt, wordt het makkelijker om de registratierechten mee te nemen. Vroeger gold de regeling alleen bij de verkoop van het volledige gebouw. Vanaf 1 januari kunnen de registratierechten ook meegenomen worden als de eigendom van de woning wordt verdeeld.

De Vlaamse regering kondigde in het regeerakkoord ook aan dat ze de vrijstelling van 12.500 euro optrekt tot 15.000 euro voor de eerste gezinswoning en de eerste bouwgrond. De uitvoering van die beslissing is wellicht voor later, want er staat nog niets over in het ontwerp van programmadecreet. Het ontwerp gaat de komende weken naar het parlement, dat het voor het jaareinde goedkeurt.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud