Sparen bij de verzekeraar

De spaarrekeningen van de verzekeraars, in vakjargon tak 21-rekeningen genoemd, brachten de voorbije jaren rendementen op van ongeveer 5 procent. een stuk beter dus dan de spaarrekeningen van de banken!

De zogenaamde tak 21- of verzekeringsrekeningen lijken op bepaalde vlakken sterk op een gewoon spaarboekje. U kan er vrij geld op storten of afhalen wanneer u maar wenst, al zijn soms wel iets hogere minumbedragen vereist, en eenmaal per jaar wordt uw interest bijgeschreven. Maar er zijn ook verschillen: op voorhand kent u het exacte rendement niet. Meestal wordt immers enkel een minimumrendement (van ongeveer 2,75 à 3 procent) gegarandeerd. En pas na afloop van een kalenderjaar wordt meegedeeld welke bonus u ontvangt bovenop dit minimum. En bij sommige maatschappijen zijn er ook wel andere nadelen aan verbonden. Zo zijn stortingen en geldopvragingen niet altijd kosteloos en dient u in bepaalde gevallen ook roerende voorheffing te betalen. Toch zijn een aantal verzekeringsrekeningen best de moeite waard.

De First-rekening van Omob, de eerste verzekeringsrekening die op de markt kwam in ons land, was in het verleden erg interessant. U moet nauwelijks kosten betalen (maximum € 12,39 dossierkost per jaar) en u kan op elk moment kosteloos geld bijstorten en afhalen (met een minimum van € 750 per afname). Bovendien waren de rendementen in het verleden altijd erg mooi. Zelfs de laatste jaren bleef het rendement boven de 5 procent.
De Crest-rekening van bankverzekeraar Axa kon in het verleden eveneens erg mooie rendementen voorleggen. Qua flexibiliteit scoort deze rekening wel iets minder. Gedurende de eerste drie jaar kan u slechts een beperkt bedrag opvragen (maximum 15 procent van uw kapitaal per jaar) zonder uitstapkosten. Verder moet bij elke storting ook instapkosten betalen en liggen de minimumbedragen vrij hoog (eerste storting minimum € 2.500, afhalingen minimum € 1.250). Maar die instapkosten vallen gewoonlijk nogal mee. Mits wat onderhandelen kunnen die beperkt worden tot een minimum van 1 à 0,5 procent.
Gelijkaardige rekeningen heeft u bij verzekeraar Zurich (Zurich Safe Plus) en Federale Verzekering (Cash Invest). En ook andere verzekeraars hebben wel eens interessante voorwaarden. Let echter wel op: vele tak 21-spaarverzekeringen zijn échte pensioen- of levensverzekeringscontracten waarbij de opvraagbaarheid van het spaartegoed voor de vervaldag (meestal op 65 jaar) zeer beperkt is. Als alternatief voor een klassiek spaarboekje zijn die niet interessant.
Tenslotte biedt ook Afer Europe een gelijkaardige spaarverzekering aan. Dit is echter geen verzekeraar maar wel een onafhankelijke vereniging van spaarders die haar leden de mogelijkheid wil bieden een spaarvermogen op te bouwen onder zo gunstig mogelijke fiscale, juridische en financiële omstandigheden. Het financieel beheer van de spaargelden voor rekening van de leden wordt al sinds de oprichting in 1976 uitgevoerd door verzekeraar AVIVA. De rendementen die werden behaald, waren in het verleden bijzonder mooi en het aantal leden is de voorbije jaren daardoor sterk gegroeid. Het gewaarborgd minimumrendement bedroeg in 2004 nog 3,70 procent en behoorde daarmee tot de top van de markt.

Voor meer informatie over de actuele voorwaarden, het minimumrendement, de kosten en de opvraagbaarheid van deze spaarverzekeringen kan u best een kijkje nemen op de webstek van de verzekeraars in kwestie. Voor sommige kan u ook bij een verzekeringsmakelaar terecht, andere werken met rechtstreekse verkooppunten. De belangrijkste zijn:
http://www.ethias.be
http://www.axa.be
http://www.federale.be
http://www.afer-europe.com

Frida Deceunynck

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud